HỢP TÁC QUỐC TẾ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Ngân hàng Thế giới (WB) và Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ KH&ĐT) đã phối hợp tổ chức Hội thảo tập huấn về tuyển chọn dịch vụ tư vấn trong các dự án do WB tài trợ
 | Lượt xem: 2586

Ngân hàng Thế giới (WB) và Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ KH&ĐT) vừa qua đã phối hợp tổ chức Hội thảo tập huấn về tuyển chọn dịch vụ tư vấn trong các dự án do WB tài trợ. Diễn ra trong 3 ngày tại Đà Nẵng, khoá tập huấn thu hút sự tham gia của trên 50 học viên là đại diện các ban quản lý dự án sử dụng vốn vay của WB tại các tỉnh/ thành phố khác nhau trên cả nước.

 

Hướng tới cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả, WB đã đưa ra Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng thế giới vào tháng 7/2016 và giới thiệu các phiên bản sửa đổi của Quy chế này vào tháng 1, tháng 10/2017 và tháng 7/2018.

Hội thảo tập huấn vừa qua do WB và APD phối hợp tổ chức nhằm mục đích đào tạo nâng cao cho các học viên về Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng thế giới, phiên bản sửa đổi tháng 7/2018, áp dụng cho đấu thầu mua sắm dịch vụ tư vấn thuộc dự án do WB tài trợ toàn bộ hay 1 phần. Khoá tập huấn cũng giới thiệu cho học viên về Hồ sơ đấu thầu mẫu (SPD), Hồ sơ mời nộp đề xuất (RFP) trong tuyển chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Chương trình tập huấn được thiết kế theo quy trình tuyển chọn tư vấn, từ khâu chuẩn bị Điều khoản tham chiếu (TOR) đến thực hiện hợp đồng với phần quan trọng là chuẩn bị Hồ sơ mời nộp đề xuất (RFP). Qua đó, sau khi hoàn thành khóa học, các học viên nắm được tác động của Quy chế đấu thầu mua sắm mới của WB đối với bên vay vốn và vận dụng vào các tình huống tuyển chọn tư vấn theo thời gian, tư vấn trọn gói và tư vấn cá nhân.

Khóa đào tạo này là bước tiếp theo triển khai Thỏa thuận chuyển giao công tác đào tạo đấu thầu giữa APD và WB đối với các ban quản lý dự án do WB tài trợ. Vào tháng 3/2018 và tháng 7/2018, WB cũng đã tài trợ và phối hợp với APD tổ chức thành công khóa đào tạo cơ bản “Khung quy định về đấu thầu 2016 và Chiến lược Mua sắm cho Dự án Phát triển (PPSD)” và khoá đào tạo nâng cao về đấu thầu xây lắp. Thông qua các khóa đào tạo này, cán bộ các Ban quản lý dự án được trang bị những kiến thức và kỹ năng bổ ích, thiết thực trong công tác đấu thầu, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình giám sát, quản lý nhà thầu và trong quá trình thực hiện hợp đồng đối với các dự án sử dụng vốn vay của WB.   

ĐỐI TÁC ĐỐI TÁC