HỢP TÁC QUỐC TẾ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thông báo tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề của tổ chức REI (Hoa Kỳ) cho sinh viên, học viên từ 6/11/2018 đến 9/11/2018
 | Lượt xem: 2386

Với mục đích tăng cường kinh nghiệm giao lưu quốc tế cũng như hỗ trợ bổ sung các kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; Học viện Chính sách và Phát triển đã phối hợp với Tổ chức trao đổi nguồn lực quốc tế REI tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề và thảo luận nhóm của các chuyên gia kinh tế Mỹ.

Thời gian: 06/11/2018 - 09/11/2018.

Địa điểm và nội dung các buổi nói chuyện chuyên đề xem chi tiết tại:


ĐỐI TÁC ĐỐI TÁC