HỢP TÁC QUỐC TẾ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tổ chức trao đổi nguồn lực quốc tế (REI) làm việc tại Học viện Chính sách và Phát triển
 | Lượt xem: 1741

Ngày 08 tháng 03 năm 2016, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, PGS,TS. Đào Văn Hùng đã tiếp và làm việc với Tổ chức trao đổi nguồn lực quốc tế (REI) do Ông Randy D. Vernon làm trưởng đoàn.  

Ngày 08 tháng 03 năm 2016, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, PGS,TS. Đào Văn Hùng đã tiếp và làm việc với Tổ chức trao đổi nguồn lực quốc tế (REI) do Ông Randy D. Vernon làm trưởng đoàn.

 

Trong buổi làm việc hai bên đã trao đổi về cơ hội hợp tác trong việc đào tạo cho sinh viên và bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển từ năm 2016 và các năm tiếp theo. Trên cơ sở sự hỗ trợ của REI và các chuyên gia, hai bên đã thống nhất chương trình đào tạo tại Học viện trong thời gian 21/03-25/03/2016 với các chủ đề như sau:

 

-      International Business Communications (10h00 – 12h00 ngày 21/03/2016)

-      Keys to Owning or Operating a Business (14h00 – 17h00 ngày 21/03/2016)

-      Building Effective Teams (13h30 – 17h00 ngày 22/03/2016)

-      Entrepreneurship: What does it mean for me? (09h30 – 11h30 ngày 23/03/2016)

-      Working together well out of our differences (13h30 – 15h30 ngày 23/03/2016)

-      Leadership (13h30 – 15h30 ngày 24/03/2016)

-      Get Organized! Basic Project Management Tools (08h30 – 11h30 ngày 25/03/2016)

-      Advanced Coaching Skills for Students (13h30 – 15h30 ngày 25/03/2016)

-      Coaching skills for lecturers (13h30 – 15h30 ngày 25/03/2016)

 

Tổ chức Phát triển nguồn nhân lực (Resource Exchange International - REI) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1990, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nguồn nhân lực và từ thiện. Đến nay, REI đã có mặt tại rất nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Nga, Cam-pu-chia, Kazakhstan, Việt Nam...

Cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm có thể liên hệ với Phòng Khoa học – Hợp tác để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Nguồn: P.KHHT 

ĐỐI TÁC ĐỐI TÁC