Kết quả đào tạo Kết quả đào tạo

Kết quả đào tạo

Ngày đăng 13/02/2019 | 16:20 PM  | Lượt xem: 541
Đến nay, Khoa Kế hoạch phát triển đã có 5 khóa tốt nghiệp với gần 400 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp một...