Kết quả đào tạo Kết quả đào tạo

Kết quả đào tạo của Khoa Kinh tế quốc tế
Ngày đăng 15/02/2019 | 11:40 AM  | Lượt xem: 14846

Đến nay, Khoa kinh tế quốc tế đã có 5 khóa ra trường với gần 500 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc sau khi ra trường sau một năm tốt nghiệp đạt trên 80%, số sinh viên làm đúng chuyên ngành đạt gần 70% (Theo kết quả khảo sát do Khoa Kinh tế quốc tế thực hiện đối với các khoá sinh viên 6 tháng sau khi tốt nghiệp).

Một số đơn vị và công ty tiêu biểu: Bộ Tài Chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch & Đầu tư các tỉnh, Công ty Panasonic Việt Nam, Công ty Samsung Việt Nam, Công ty UPS Việt Nam, Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Cao cấp (VCS), Bất động sản Vinhomes…