Kết quả đào tạo Kết quả đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

Ngày đăng 13/02/2019 | 09:10 AM  | Lượt xem: 26
            Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, có thể làm việc ở các bộ phận: marketing, kinh doanh, tổ...