null Phân tích dữ liệu kinh doanh có ý nghĩa thế nào?

content:

Một doanh nghiệp muốn triển khai thành công chuyển đổi số, xây dựng văn hóa dữ liệu cần có những yếu tố then chốt gồm People Domain, Process Domain, Technology Domain và Data Domain.

Dữ liệu giờ đây đã trở thành tài sản vô cùng quý giá của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp hiểu rõ được dữ liệu, tìm thấy insight quý giá từ dữ liệu thì các Nhà lãnh đạo có thể biết được tình trạng "sức khỏe" của doanh nghiệp mình, có thể dự báo được tình hình kinh doanh từ đó đưa ra chiến lược phù hợp hơn và mang lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp.

Các cấp độ của phân tích dữ liệu kinh doanh

Analytics là tên gọi ngành lớn, trong Analytics sẽ có nhiều mảng nhỏ. Data Analytics thường nói về chung cả Business Intelligence & Business Analytics.

Phân tích dữ liệu (Data Analytics) hiểu nôm na là quy trình phân tích các dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp, để đưa ra các quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp.

Business Intelligence hiểu đơn giản là dùng kĩ thuật phân tích mô tả (Descriptive Analytics) và phân tích chẩn đoán (Diagnostics Analytics) để phân tích về tình hình quá khứ của doanh nghiệp. Ví dụ: phân tích để hiểu Tại sao doanh thu tháng vừa rồi giảm 20% so với tháng trước, nguyên nhân từ đâu và phân tích để đưa ra các giải pháp về cải thiện doanh thu sắp đến.

Tiếp theo của Business Intelligence là Business Analytics, Business Analytics là sử dụng các thuật toán học máy, học sâu (machine learning/deep learning algorithm)/ kĩ thuật phân tích nâng cao (Advance Analytics) bao gồm Predictive Analytics (Phân tích dự đoán) & Prescriptive Analytics (phân tích đề xuất) để phân tích về tương lai của doanh nghiệp. Ví dụ: dùng thuật toán regression, time series để dự báo doanh thu sắp đến sẽ là bao nhiêu để chuẩn bị các phương án về hàng tồn kho và bán hàng.

Vậy bạn có muốn trở thành "người đọc được dữ liệu" để tìm ra những insight hữu ích cho doanh nghiệp mình? Khoa Kinh tế số, đơn vị chuyên nghiệp đào tạo cử nhân về phân tích dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh sẽ giúp các bạn trẻ thực hiện điều đó.

Sinh viên chuyên ngành Phân tích dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh

Nếu bạn quan tâm đến chuyên ngành học này tại Khoa Kinh tế số, Học viện Chính sách và Phát triển thì hãy xem các bài viết tiếp theo của chúng tôi tại chuyên mục này.