Giời thiệu Giời thiệu

1. Quá trình hình thành Khoa Chính sách công

Ngày 17/9/2009, Khoa Chính sách Phát triển được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-HVCS&PT. Ngày 12/7/2010, Khoa được đổi tên là Khoa Chính sách công và Xã hội học theo Quyết định số 433 /QĐ-HVCS&PT. Ngày 3/6/2011, Khoa Chính sách công lấy tên chính thức theo Quyết định số 299/QĐ-HVCS&PT. Khoa Chính sách công là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển.

Khoa Chính sách công thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất trong Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

Mục tiêu đào tạo của Khoa nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho học viên và sinh viên kiến thức cơ bản về Chính sách công, Phân tích chính sách, Quản lý khu vực công, Tài chính công, Luật và chính sách công, Xã hội học, Thể chế kinh tế, Hành chính công, Chính sách kinh tế, Chính sách xã hội và Chính sách phát triển nguồn nhân lực.

2. Chương trình đào tạo của Khoa

Khoa hiện có hai bậc đào tạo là cử nhân và thạc sĩ. Đối với bậc đào tạo cử nhân có ngành Quản lý Nhà nước, chuyên ngành Quản lý công; Bậc đào tạo thạc sĩ gồm chuyên ngành Chính sách công.

Chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng phù hợp với năng lực, điều kiện và định hướng phát triển của Học viện trong từng giai đoạn và phụ thuộc yêu cầu thực tiễn của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực. Các chương trình đào tạo của các bậc đào tạo được xây dựng đều mang tính kế thừa các chương trình đào tạo tiên tiến của các trường đại học uy tín trên thế giới, đồng thời tạo ra sự khác biệt với các chương trình đào tạo hiện có của các trường đại học khác tại Việt Nam và thể hiện đặc trưng của Học viện thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư – tham gia vào quá trình tham vấn, phản biện chính sách kinh tế vĩ mô cho Chính phủ.

3. Đội ngũ giảng viên của Khoa

Khoa hiện có đội ngũ giảng viên trẻ, năng động đều đạt trình độ từ thạc sĩ, tiến sĩ trở lên và tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, có trình độ, phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp chuẩn mực với phương pháp giảng dạy hiện đại. Ngoài ra Khoa còn có các chuyên gia kinh tế từ các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Trung tâm dự báo KTXH Quốc gia, Viện Chiến lược phát triển và các trường đại học khác...tham gia giảng dạy và đào tạo tại Khoa.

4. Lợi thế của ngành đào tạo

Lợi thế Học viện CS&PT trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan tham mưu chính của Chính phủ về các chính sách kinh tế vĩ mô, Khoa Chính sách công có sự hợp tác sâu, rộng từ các đơn vị của Bộ. Sinh viên thường xuyên được tiếp cận với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hoạch định, phản biện và đánh giá chính sách. Sinh viên được học tập và thực hành trong môi trường thực tế, được trực tiếp thảo luận, kiến tập, thực tập, tham gia tọa đàm, hội thảo của những đơn vị này.

5. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách trong lĩnh vực: chính sách phát triển; chính sách công; quản lý công cũng là một trong những hoạt động chủ yếu của Khoa gắn liền với việc triển khai nhiệm vụ của Học viện; của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khoa đang nỗ lực phấn đấu trở thành một trung tâm nghiên cứu phản biện có uy tín trong các lĩnh vực trên. Nhiều hoạt động tư vấn dự án, nghiên cứu, đánh giá chính sách đầu tư, chính sách công đã được các giảng viên của Khoa thực hiện.

Đối với lĩnh vực hợp tác quốc tế, Khoa Chính sách công cùng với Học viện đã và đang xây dựng quan hệ đối tác quốc tế chiến lược với các trường Đại học nổi tiếng về Chính sách công trên thế giới bao gồm đại học Portland State University (Mỹ); Đào tạo sau Đại học về Hành chính công IDHEAP (thuộc Đại học tổng hợp Lausanne, Thụy Sỹ); Viện Nghiên cứu chính sách GRIPS của Nhật Bản; Đại học Tampere của Phần Lan; Trường Đại học Quốc gia Seoul (SNU) và Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI School) của Hàn Quốc; Trường Đại học LUND của Thụy Điển; Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng cần thiết để nâng cao năng lực của Khoa cũng như của Học viện nhằm trở thành một Khoa đào tạo về Chính sách công hàng đầu tại Việt Nam.

6. Cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân chuyên ngành Chính sách công sẽ có đủ kiến thức, năng lực chuyên môn và kỹ năng làm việc cho các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương (các Bộ, các cơ quan thuộc chính phủ, các sở, ban, ngành thuộc địa phương), các viện nghiên cứu kinh tế, xã hội, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức tư vấn đầu tư, quản lý dự án và phát triển cộng đồng hay tham gia vào các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Cơ hội việc làm đối với cử nhân chuyên ngành này thật sự là một cơ hội mở, với kiến thức và kỹ năng được cung cấp, rèn rũa, luyện tập, thực hành trong quá trình học sẽ đảm bảo cho các em có một lợi thế cạnh tranh khi nộp đơn xin việc đa ngành nghề.

7. Danh sách cán bộ, giảng viên và giảng viên thỉnh giảng

7.1. Giảng viên cơ hữu

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS. Đào Văn Hùng

Trưởng khoa

daohungvan@gmail.com

2

PGS.TS. Ngô Phúc Hạnh

Phó trưởng khoa

nphanh39@gmail.com

3

PGS.TS. Phạm Quý Thọ

Giảng viên chính

phamquytho@gmail.com

4

TS. Phùng Thế Đông

Giảng viên

pthedong@gmail.com

5

ThS. Nguyễn Nam Hải

Giảng viên

hainguyencsc@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Thị Thu

Giảng viên

nguyenthithu78@gmail.com

7

ThS. Vũ Thị Tâm

Giảng viên

vutam278@gmail.com

8

ThS. Vũ Thị Thanh Hương

Giảng viên

thanhhuong@apd.edu.vn

9

ThS. Tường Thị Lan Anh 

Trợ lý khoa

tuonglananh@gmail.com

 

 7.2. Giảng viên thỉnh giảng

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Môn học

1

Nguyễn Tuấn Anh

PGS, TS

Chính sách xã hội

2

Nguyễn Thị Thu Hường

Tiến sĩ

Chính sách công

3

Đỗ Tiến Dũng

Thạc sỹ

Chính sách công

4

Nguyễn Xuân Nhật

Thạc sỹ

Chính sách công

7.3 Lý lịch khoa học

1. PGS.TS. Đào Văn Hùng – Trưởng khoa

2. PGS, TS - Ngô Phúc Hạnh, Phó trưởng khoa

3. PGS, TS. Phạm Quý Thọ

4. ThS. Nguyễn Nam Hải

5. ThS. Nguyễn Thị Thu

6. ThS. Vũ Thị Tâm

7. ThS. Vũ Thị Thanh Hương

8. TS. Phùng Thế Đông

8. Sách, giáo trình và công trình nghiên cứu khoa học

 8.1. Ấn phẩm sách đã công bố

         PGS.TS. Phạm Quý Thọ, ThS. Nguyễn Xuân Nhật. Sách chuyên khảo Chính sách công, NXB Thông tin và truyền thông, H-2014.

8.2. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia

  1. Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Chính sách công tại Học viện Chính sách và Phát triển, năm 2013;
  2. Đề án mở chuyên ngành đào tạo Quản lý công, ngành Quản lý nhà nước tại Học viện Chính sách và Phát triển, năm 2015;
  3. Đề tài cấp cơ sở năm 2015: Phân cấp ngân sách và đánh giá dự thảo sửa đổi luật ngân sách ở Việt Nam” mã số: APD.2015.B04.