Giới thiệu Giới thiệu

Viện Đào tạo Quốc tế là đơn vị quản lý trực tiếp các chương trình đào tạo Chất lượng cao tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Viện Đào tạo Quốc tế (tên tiếng Anh: International School of Economics and Finance, viết tắt là: ISEF) là đơn vị sự nghiệp thuộc Học viện Chính sách và Phát triển. Viện được thành lập theo Quyết định số 525/QĐ-HVCSPT ngày 10 tháng 8 năm  2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển trên cơ sở nâng cấp Khoa Đào tạo Quốc tế.

Website: http://khoaquocte-apd.net/

Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (Tải tại đây)

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế (Tải tại đây)

Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện ĐTQT (Tải tại đây)

Các câu hỏi thường gặp về Viện Đào tạo quốc tế (Tải tại đây)

Địa chỉ liên hệ: Phòng 602, Học viện Chính sách và Phát triển, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết Cầu Giấy - Hà Nội

Số điện thoại: 0243.7957.356

Phó Trưởng Viện trưởng - Phụ trách Viện: TS. Đào Hoàng Tuấn

 

1. Chức năng của Viện Đào tạo Quốc tế

Viện Đào tạo quốc tế có các chức năng sau đây:

- Chức năng quản lý, tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao, tiên tiến, liên kết quốc tế và cấp song bằng ở bậc đại học và sau đại học theo kế hoạch đã được phê duyệt.

          + Tổ chức đào tạo các chương trình chất lượng cao.

          + Quản lý các dự án liên kết đào tạo với nước ngoài đã được phê duyệt và đưa vào hoạt động;

          + Nhập khẩu các chương trình đào tạo của nước ngoài, xây dựng các chương trình đào tạo từ các khóa ngắn hạn, tiếng Anh, dự bị, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ;

          + Tổ chức đào tạo các chương trình liên kết do phía nước ngoài cấp bằng;

          + Tổ chức các chương trình liên kết đào tạo bán du học (mô hình 2+2, 3+1,…).

- Chức năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học

          + Tìm kiếm các nguồn kinh phí nghiên cứu trong nước và quốc tế để tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học;

          + Liên kết với các trường đại học, các tổ chức trong nước và quốc tế để thực hiện các dự án nghiên cứu;

          + Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chuyên môn thế mạnh của Viện cho các doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước.

- Chức năng tổ chức các dịch vụ hỗ trợ sinh viên du học nước ngoài và trao đổi sinh viên quốc tế

          + Tổ chức dịch vụ hỗ trợ sinh viên du học tại các trường ở nước ngoài;

          + Tổ chức dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế đến học tập tại Học viện trong các dự án trao đổi sinh viên.

2. Nhiệm vụ của Viện Đào tạo Quốc tế

Viện Đào tạo quốc tế có các nhiệm vụ sau đây:

- Khai thác có hiệu quả và phát triển các chương trình, dự án hợp tác đào tạo với các trường đại học và các tổ chức giáo dục nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu du học tại chỗ của người Việt Nam;

- Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo của trường theo chuẩn quốc tế ở 3 bậc học Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ để nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời thu hút các sinh viên nước ngoài đến học tại Việt Nam;

- Phát triển có chọn lọc các chương trình, dự án chất lượng cao nhằm góp phần hình thành các chuyên ngành đào tạo mới, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện;

- Quan hệ chặt chẽ với các khoa, phòng, trung tâm thuộc Học viện trong việc tổ chức các hoạt động liên quan đến hợp tác quốc tế;

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ khoa học cho các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt liên quan đến các đối tác nước ngoài;

- Chuyển giao các công nghệ đào tạo đã nhập khẩu cho các khoa chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chung của Học viện.

III. Danh sách cán bộ, giảng viên:

TS. Đào Hoàng Tuấn - Phó trưởng khoa phụ trách khoa  (Lý lịch khoa học)

   TS. Boston College, United States    

TS. Phạm Ngọc Trụ - Trưởng ban Đào tạo và Hợp tác  (Lý lịch khoa học)

    TS. Viện chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Giảng viên  (Lý lịch khoa học)

    TS. University of Wales, United Kingdom

Ths. Nguyễn Thị Thùy Linh - Giảng viên  (Lý lịch khoa học)

  Ths. Nottingham, United Kingdom 

Ths. Phạm Mỹ Hằng Phương - Giảng viên (Lý lịch khoa học)

  Ths. University of New South Wales, Australia

Ths. Hoàng Kim Thu - Giảng viên (Lý lịch khoa học)

  Ths. University of  East Anglia, United Kingdom

Ths. Đặng Thùy Nhung - Giảng viên  (Lý lịch khoa học)

   Ths. University of Leicester, United Kingdom

Ths. Đoàn Anh Tuấn - Giảng viên  (Lý lịch khoa học)

   Ths. University of Wales, United Kingdom

ThS. Phạm Hoàng Cường - Giảng viên  (Lý lịch khoa học)

  Ths. University of West England, United Kingdom

CN. Nguyễn Tuấn Sơn - Trợ lý khoa

   CN. Học viện khoa học quân sự

CN. Vũ Huyền My - Trợ lý khoa

   CN. Đại học Ngoại thương

IV. Danh sách giảng viên thỉnh giảng:

PGS,TS. Tô Trung Thành 

   University of Birmingham, United Kingdom

PGS,TS. Trịnh Thị Thu Hương 

   University Libre de Bruxelles, Belgium

PGS,TS. Phạm Đức Cường 

   Macquarie University, Australia

PGS,TS. Hồ Đình Bảo 

   University of Canberra, Australia

TS. Nguyễn Thị Mai Anh 

   University of Fribourg, Switzerland

TS. Phạm Thị Mỹ Hạnh 

   University of Greenwich, United Kingdom

TS. Phạm Thị Cẩm Anh 

   University of Texas at Dallas, United States

TS. Phan Trần Trung Dũng 

   University of Antwerp Management School, Belgium

Địa chỉ: Phòng 602, Học viện Chính sách và Phát triển - Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy – Hà Nội.