KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Khoa Kinh tế Phát triển được thành lập dựa trên cơ sở khoa Kế hoạch phát triển theo Quyết định số 298/QĐ-HVCSPT ngày 26/04/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, là một trong những Khoa chuyên ngành quan trọng của Học viện. 

Khoa Kinh tế phát triển thuộc Học viện Chính sách và Phát triển giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất trong Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

Trang bị kiến thức cơ bản về chiến lược phát triển; kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân; kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kế hoạch phát triển lãnh thổ; đầu tư phát triển và khả năng phân tích kinh tế vĩ mô cho học viện

Khoa Kinh tế phát triển đào tạo các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh tế phát triển với 02 chuyên ngành bậc đại học Kế hoạch phát triển và Kinh tế phát triểnsau đại học ngành Kinh tế phát triển.

 

Thông tin liên hệ:

KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: C212, Tầng 2, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. 

Điện thoại: 043.7957366