Giới thiệu Giới thiệu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA NGOẠI NGỮ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010

của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Trưởng khoa: NCS. ThS. Tân Anh

         Phó khoa: ThS. Đỗ Thị Hoa

Số điện thoại phòng: 04 37957354

Địa chỉ website của Khoa: http://local.ihbvietnam.com/website_khoangoaingu/

     

          I. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Ngoại ngữ giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất trong Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

Trang bị kiến thức về ngoại ngữ cho sinh viên hệ cử nhân đại trà, cử nhân chất lượng cao và học viên bậc thạc sỹ và tiến sỹ của tất cả các chuyên ngành thuộc Học viện.

 

          II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

          Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc;

          Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh và các ngoại ngữ khác theo yêu cầu của Học viện) theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ;

          Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý;

          Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình (tiếng Anh và các ngoại ngữ khác theo nhu cầu đào tạo của Học viện);

          Bồi dưỡng nghiệp vụ, lập kế hoạch phát triển có thời hạn theo yêu cầu;

          Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Học viện;

          Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

          III. Danh sách cán bộ

 TT

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Tân Anh

Trưởng Khoa

0967.410.404

tananh1979@yahoo.com

tananh@apd.edu.vn

2

Đỗ Thị Hoa

Phó Khoa

0983.820.898

ms.hoa1186@gmail.com

3

Hoàng Thị Thu Huyền

Trợ lý Khoa

0979.455.532

hoanghuyen1188@gmail.com

4

Hồ Thị Ánh

Giảng viên

0973.624.697

hothianh2008@gmail.com

5

Phạm Thị Diệu Linh

Giảng viên

0904.430.055

dieulinh85@gmail.com

6

Phạm Thị Hồng Liên

Giảng viên

0936.161.212

honglien005@gmail.com

7

Đỗ Thị Thanh Hà

Giảng viên

0977.565.196

thanhha313@gmail.com

8

Phạm Thị Hà

Giảng viên

0168.969.8286

phamha.tkb@gmail.com

9

Cao Thu Hằng

Giảng viên

0962.345.346

hangctpr@gmail.com

10

Nguyễn Thị Hồng Mến

Giảng viên

0982.373.461 

menminhanh@gmail.com

11

Lê Thị Lý

Thỉnh giảng

0966.880.920

lethily_2009@yahoo.com

12

Đặng Thị Khánh Hà

Thỉnh giảng

0983.505.766

khanhhavn@gmail.com

13

Nguyễn Diệp Hồng

Thỉnh giảng

0127.558.7893 

diephongdh26@gmail.com

14

Trần Thị Ánh Tuyết

Thỉnh giảng

0976.931.870

tuyetthianhtran@gmail.com

          IV. Lý lịch Khoa học:

         - GV Tân Anh;

         - GV Đỗ Thị Hoa;

         - GV Phạm Thị Diệu Linh;

         - GV Đỗ Thị Thanh Hà;

         - GV Phạm Thị Hồng Liên;

         - GV Hồ Thị Ánh;

         - GV Phạm Thị Hà;

         - GV Cao Thu Hằng;

         - GV Nguyễn Thị Hồng Mến.

         - GV Nguyễn Diệp Hồng;

         - GV Lê Thị Lý;

         - GV Đặng Thị Khánh Hà;

         - GV Trần Thị Ánh Tuyết.

          V. ĐỊA CHỈ

Khoa Ngoại ngữ - Học viện Chính sách và Phát triển - Tầng 7 - Tòa nhà Bộ KH&ĐT - Ngõ 8B - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội