Kỷ niệm 10 năm thành lập Kỷ niệm 10 năm thành lập

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN: 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
 | Lượt xem: 1991

Học viện Chính sách và Phát triển (sau đây gọi tắt là Học viện) được thành lập ngày 4/1/2008 theo Quyết định số 10/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau 10 năm thành lập và phát triển, Học viện đã đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên so với những kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ giảng viên và các thế hệ sinh viên thì Học viện cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với những kỳ vọng đó. Một cơ sở giáo dục đại học non trẻ có tuổi đời 10 năm, còn quá trẻ so với các trường Đại học khác nhưng đã chứng tỏ được sức bật, tiềm năng và khát vọng vươn lên trở thành một trong những trường Đại học có uy tín không chỉ ở Việt Nam và còn trên thế giới.
Trong loạt hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Học viện và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng ta cùng nhắc lại quá trình hình thành và phát triển Học viện để nhắc nhở và tìm hiểu thêm lịch sử của Học viện cho các thế hệ cán bộ giảng viên và sinh viên sau này.
1. Giai đoạn trước khi thành lập Học viện
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Học viện ngày 4/1/2008 nhưng giai đoạn chuẩn bị đã diễn ra trước đó khá lâu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10/2004 về việc xin chủ trương thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản lý[1], tiền thân của Học viện ngày nay. Viện Chiến lược phát triển được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao nhiệm vụ thực hiện các thủ tục thành lập Học viện.
Một trong những khó khăn ban đầu khi thành lập Học viện so với các trường đại học công lập khác là Học viện được thành lập mới hoàn toàn[2]. Do đó việc luận chứng cơ sở vật chất kỹ thuật, giảng viên, giáo trình...là một việc vô cùng khó khăn bởi vì khi đó tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có một cơ sở vật chất, giảng viên nào... đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập một trường đại học.
Đề án tiền Khả thi thành lập Học viện được xây dựng dựa trên những nỗ lực rất lớn của một nhóm các nhà khoa học[3] đang công tác tại Viện Chiến lược phát triển. Đề án đề xuất thành lập Học viện dựa trên cơ sở hợp nhất của 4 đơn vị: bộ phân nghiên cứu kinh tế vĩ mô của Viện Chiến lược phát triển, cơ sở đào tạo[4] của Viện Chiến lược phát triển, cơ sở đào tạo của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ kinh tế kế hoạch. Trường Cao đăng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng được đưa vào như là một phân hiệu của Học viện tại Miền Trung (khi có nhu cầu). Đề án tiền khả thi này đã đi một quãn đường dài để được phê duyệt. Nhiều vấn đề được Hội đồng thẩm định[5] của Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra và luận chứng. Điều quan trọng nhất trong các luận chứng đó là cơ sở vật chất sẽ được đặt tại tỉnh Bắc Ninh với diện tích 70ha, số lượng sinh viên khoảng 3.000 sinh viên/khóa với đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại với vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Ngày 13/1/2005,Viện Chiến lược phát triển thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bảo vệ đề án tiền khả thi tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 28/7/2006, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 4060/VPCP-KG đồng ý về chủ trương thành lập Học viện Chính sách và Phát triển.
Ngay sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng chính phủ, ngày 3/8/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Bích Đạt, nguyên Thứ trưởng Phan Quang Trung và các đơn vị thuộc Bộ để khẩn trương xây dựng Đề án khả thi thành lập Học viện. Hàng loạt các cuộc họp sau đó với Vụ Khoa học, giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, các nhà quản lý giáo dục hàng đầu tại Viện nghiên cứu thiết kế trường học, trường Đại học kinh tế quốc dân, đại học Ngoại thương...tư vấn cho nhóm nghiên cứu để xây dựng đề án khả thi. Rất nhiều những vấn đề được đặt ra như địa điểm (tại Hà Tây cũ: khu đô thị Vân Canh, trên đường Láng Hòa Lạc, Hà Đông hay Bắc Ninh), cơ cấu tổ chức, nguồn vốn... Ngày 8/2/2007, Hội đồng đồng thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp thẩm định đề án tiền khả thi. Sau những lần giải trình thì Đề án đã được trình Thủ tướng Chính phủ và có Quyết định số 10/QĐ-TTg thành lập Học viện.
1] Cũng từng được đề xuất những cái tên khác như Học viện Quản lý và chính sách phát triển, Học viện Chính sách phát triển
[2] Các trường đại học công lập được thành lập hầu hết được nâng cấp từ một trường cao đẳng
[3] TS Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban phát triển Nguồn nhân lực; TS Cao Ngọc Lân, Trưởng ban phát triển vùng, Ths Tôn Kim Long, Giám đốc trung tâm đào tạo và tư vấn; Ths Nguyễn Thị Thu Lan, phó Trưởng ban phát triển nguồn nhân lực
[4] Đào tạo ngắn hạn và đào tạo tiến sĩ
[5] Bao gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục đại học, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ), Bộ Tài chính (Vụ Hành chính sự nghiệp), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường), Văn phòng chính phủ (Vụ Khoa giáo) và UBND Thành phố Hà Nội

Kỷ niệm 10 năm Kỷ niệm 10 năm