LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 01/01 đến hết ngày 07/01/2018
 | Lượt xem: 1592

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/01/2018 đến 07/01/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 01/01/2018): Nghỉ Tết dương lịch 
Thứ Ba (ngày 02/01/2018)
16h00 Họp chuẩn bị Hội thảo quốc tế VSF 2018 Ban Giám đốc, các đ/c: Hoài, Khoa, Đăng Minh, Minh Hạnh Đào Tuấn, Phúc Hạnh, Minh Tú, Thế Hùng, Thế Đông, Sáu, Hằng Phương, Hải Yến, Thanh Hương, Hòa, Trường, Tiến Thành, Đô. Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 03/01/2018)
Thứ Năm (ngày 04/01/2018)
8h00 Họp Giao ban mở rộng tháng 01/2018 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Các đơn vị gửi Báo cáo và kế hoạch công tác năm 2018 về phòng TC-HC trước 17h00 , Thứ Ba, ngày 02/01/2018.
8h00 Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Phó Giám đốc Nguyên, đ/c: Minh Vân Đảng bộ cơ quan Bộ KH và ĐT Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu 
 
14h00 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH và ĐT Giám đốc Đào Văn Hùng Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu 
 
15h15 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH và ĐT GĐ Đào Văn Hùng, PGĐ Trần Trọng Nguyên Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu 
 
Thứ Sáu (ngày 05/01/2018)
8h30 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ  Các thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Đào Văn Hùng
P.505  
8h30 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ  Các thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Hội trường 702  
Thứ Bảy (ngày 06/01/2018)
Chủ Nhật (ngày 07/01/2018)