LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 01/10 đến hết ngày 07/10/2018
 | Lượt xem: 1711

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 01/10/2018)
Thứ Ba (ngày 02/10/2018)
Thứ Tư (ngày 03/10/2018)
15h00 Họp BCH Công đoàn Học viện  BCH Công đoàn Chủ tịch Công đoàn
Lê Hồng Quân
P.505  
16h30 Họp triển khai Đề tài cấp nhà nước luận cứ cho thị trường mua bán nợ  Giám đốc, các đ/c: Tú, Hoài, Minh Hạnh, Hà Anh, Thế Đông, Yến, Hằng Phương, Hoàng Tuấn, Thùy Linh, Kim Thu, Hiếu Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 04/10/2018)
8h30 Chi bộ 1 họp thường kỳ và công tác tác phát triển Đảng Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư CB1
Ông Nguyễn Tiến Hùng
P.505 Đề nghị các Đ/c Đảng viên hướng dẫn các đảng viên dự bị chuẩn bị nộp hồ sơ về chi bộ 1 trước 15h30 chiều thứ 3, ngày 02/10/2018 
13h30 Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018  Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, Viện, Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và Trợ lý các khoa chuyên ngành và sinh viên theo thông báo triệu tập Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
Thứ Sáu (ngày 05/10/2018)
9h00 Họp triển khai Đề tài cấp nhà nước luận cứ cho thị trường mua bán nợ  Khách mời, Giám đốc, các đ/c: Tú, Hoài, Minh Hạnh, Hà Anh, Thế Đông, Yến, Hằng Phương, Hoàng Tuấn, Thùy Linh, Kim Thu, Hiếu, Trà kế toán Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 06/10/2018)
Chủ Nhật (ngày 07/10/2018)