LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 01/4 đến hết ngày 07/4/2019
 | Lượt xem: 1901

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/4/2019 đến 07/4/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 01/4/2019)
8h30 Giám đốc Học viện họp Tổ tư vấn của Bộ trưởng   Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Phòng họp Bộ, 6B Hoàng Diệu  
Thứ Ba (ngày 02/4/2019)
8h00 Diễn đàn chính sách dữ liệu lớn trong kinh tế và quản lý Khách mời, Ban Giám đốc, Cán bộ, giảng viên không có giờ giảng Ban Giám đốc Hội trường 702  
14h00 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Ban Giám đốc, các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giám đốc Hv
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 03/4/2019)
10h30 Họp về công tác kiểm toán  Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng/ban/trung tâm và Viện ĐTQT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 04/4/2019)
8h30 Làm việc với Kiểm toán nhà nước Ban Giám đốc, Phòng QLĐT, KHTC, QL KH &HT, TCHC, CTSV  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Đoàn Kiểm toán nhà nước làm việc tại Học viện từ ngày 04/4/2019 đến ngày 10/5/2019. Các đơn vị tập hợp hồ sơ tài liệu theo email phòng KH-TC đã gửi để phục vụ kiểm toán.
16h00 Hội đồng xét duyệt Đề cương dự án bảo vệ mội trường năm 2019 Thành viên Hội đồng Chủ tịch Hội đồng
PGS, TS. Nguyễn Thị Minh Huệ
P.505  
17h00 Làm việc với OECD Giám đốc Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Giang Thanh Tùng, các đ/c: Hoài, Hoàng Tuấn Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.501  
Thứ Sáu (ngày 05/4/2019)
9h30 Hội nghị liên kết Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019 Phó Giám đốc Nguyên và các thành viên đoàn   Phòng họp 1, Trung tâm GDQP&AN,
ĐHSP Hà Nội 2
 
15h30 Phỏng vấn ứng viên ứng tuyển vị trí chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng: TCHC, QL KH&HT và các ứng viên Ban Giám đốc P.803  
Thứ Bảy (ngày 06/4/2019)
Chủ Nhật (ngày 07/4/2019)