LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 02/10 đến hết ngày 08/10/2017
 | Lượt xem: 1735

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 02/10/2017 đến 08/10/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày02/10/2017)
8h00-10h00 Làm việc với đoàn chuyên gia tư vấn về kỹ năng tự đánh giá Ban Giám đốc, Toàn thể cán bộ giảng viên Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường tầng 8 Trừ giảng viên có giờ giảng. Các trường hợp khác vắng mặt báo cáo trực tiếp Giám đốc
10h00-17h00 Làm việc với đoàn chuyên gia tư vấn về kỹ năng tự đánh giá Ban Thư ký, các tổ chuyên trách Hội đồng tự đánh giá Chuyên gia tư vấn P.301, P.305, P.308  
9h00 Hội nghị lãnh đạo "mở rộng" lấy ý kiến giới thiệu nguồn nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH và ĐT Giám đốc Đào Văn Hùng Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu 
 
14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH và Đầu tư Giám đốc Đào Văn Hùng, và Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu 
 
16h00-18h30 Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 khoa Chính sác công Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, CTSV, TCHC, KHTC, TTKT, KHHT; Toàn thể cán bộ giảng viên khoa CSC; Cán bộ giảng viên quan tâm; Toàn thể sinh viên khóa 5, 6, 7 khoa CSC; Đại diện Ban cán sự khóa 8 khoa CSC PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh  Giảng đường 702  
Thứ Ba (ngày 03/10/2017)
8h30 Họp nhóm Đề án Quy hoạch Quảng Bình Các đ/c: Vinh, Đoàn, Chi, Thế Đông, Hoàng Tuấn, Trâm, Thanh Minh, Mai kế toán Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.501  
10h00 Làm việc với WB về Đề án Cơ quan hành chính độc lập trong đấu thầu và chuyển giao chương trình đào tạo của WB cho APD WB, các đ/c: Tăng, Vinh, Tú, Hiếu Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
8h00 -16h00 Làm việc với đoàn chuyên gia tư vấn về kỹ năng tự đánh giá (các nhóm) Ban Thư ký, các tổ chuyên trách Hội đồng tự đánh giá Chuyên gia tư vấn Buổi sáng: P.505, 307, 308;
Buổi chiều: P.505, 402, 308
 
16h00-17h00 Làm việc với đoàn chuyên gia tư vấn về kỹ năng tự đánh giá Ban Giám đốc, Toàn thể cán bộ giảng viên  Giám đốc Đào Văn Hùng Hội trường tầng 8  
19h00 Chương trình
 "Trung thu APD 1980s"
Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Toàn thể  các cháu là con cán bộ, giảng viên Học viện  Công đoàn và
Đoàn thanh niên 
Sảnh tầng 1,
Tòa nhà Bộ KH và ĐT
 
Thứ Tư (ngày 04/10/2017)
10h00-11h00 Họp triển khai Đề án nâng cao năng lực cán bộ ngành KH và ĐT Các đ/c: Tú, Vinh, Thế Đông, My, Hoàng Mai, Dũng chuyên gia, Hiếu Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h30 Làm việc với Hội đồng Anh Lãnh đạo khoa Ngoại ngữ, khoa ĐTQT, đại diện Hội đồng Anh Khoa Đào tạo Quốc tế P.505  
Thứ Năm (ngày 05/10/2017)
9h00 Họp Giao ban mở rộng  Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 06/10/2017)
15h30-18h00 Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 khoa Đào tạo quốc tế Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, CTSV, TCHC, KHTC, TTKT, KHHT; Toàn thể cán bộ giảng viên khoa ĐTQT; Cán bộ giảng viên quan tâm; Toàn thể sinh viên khóa 5, 6, 7 khoa ĐTQT; Đại diện Ban cán sự khóa 8 khoa ĐTQT TS. Đào Hoàng Tuấn Hội trường tầng 8  
16h00-19h00 Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 khoa Kế hoạch phát triển Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, CTSV, TCHC, KHTC, TTKT, KHHT; Toàn thể cán bộ giảng viên khoa KHPT; Cán bộ giảng viên quan tâm; Toàn thể sinh viên khóa 5, 6, 7 khoa KHPT; Đại diện Ban cán sự khóa 8 khoa KHPT ThS. Lê Huy Đoàn Giảng đường 702  
16h00-19h00 Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 khoa Quản trị doanh nghiệp  Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, CTSV, TCHC, KHTC, TTKT, KHHT; Toàn thể cán bộ giảng viên khoa QTDN; Cán bộ giảng viên quan tâm; Toàn thể sinh viên khóa 5, 6, 7 khoa QTDN; Đại diện Ban cán sự khóa 8 khoa QTDN TS. Vũ Thị Minh Luận Giảng đường 203  
Thứ Bảy (ngày 07/10/2017)
Chủ Nhật (ngày 08/10/2017)