LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 02/4 đến hết ngày 08/4/2018
 | Lượt xem: 2386

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 02/4/2018 đến 08/4/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 02/4/2018)
8h30 Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài tại Học viện  Khách mời, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể cán bộ, giảng viên    Hội trường tầng 8 Yêu cầu trang phục: Nữ mặc áo dài truyền thống, Nam mặc vest
Thứ Ba (ngày 03/4/2018)
9h00-10h00 Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài phỏng vấn Cựu sinh viên Các cựu sv trong danh sách Đoàn chuyên gia P.402  
Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài phỏng vấn Nhà tuyển dụng Các nhà tuyển dụng Đoàn chuyên gia P.406  
10h15-11h15 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài phỏng vấn Học viên Cao học Học viên cao học có tên trong danh sách Đoàn chuyên gia P.402  
Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài phỏng vấn sinh viên Sv có tên trong danh sách Đoàn chuyên gia P.403  
Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài phỏng vấn Lãnh đạo các khoa, bộ môn Lãnh đạo các khoa/bộ môn Đoàn chuyên gia P.406  
15h00-16h00 Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài phỏng vấn Giảng viên  Giảng viên có tên trong danh sách Đoàn chuyên gia P.402  
15h00-16h00 Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài phỏng vấn cán bộ phòng ban và đoàn thể Cán bộ có tên trong danh sách Đoàn chuyên gia P.403  
16h15-17h15 Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài phỏng vấn Lãnh đạo Học viện  Ban Giám đốc Đoàn chuyên gia P.406  
Thứ Tư (ngày 04/4/2018)
Thứ Năm (ngày 05/4/2018)
8h30 Họp nhóm triển khai đề tài "Giải pháp chủ yếu thu hút và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025" TS Hoát, TS Luận, PGS Hạnh, TS Nhài, TS Vân, Nguyễn Đông, Thanh Hương, Đỗ Anh TS. Nguyễn Thạc Hoát P.505  
15h30 Gặp mặt sinh viên trong đội thi TOMORROW - Vòng chung kết 2018 PGĐ Nguyên; Lãnh đạo các đơn vị: CTSV, ĐTN, Khoa ĐTQT, khoa TCTT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Sáu (ngày 06/4/2018)
8h30 Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua  Các đ/c: Đào Hùng, Minh Vân, Nguyên, Vinh, Thế Hùng, Hồng Quân, Hòa, Thành, Tuyết, Trường Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hội trường lớn,
 6B Hoàng Diệu
 
13h30 Họp chuẩn bị tốt nghiệp cho sinh viên khóa 5  P.QLĐT; Tất cả CVHT khóa 5 và trợ lý các khoa QLSV; đại diện Bộ môn GDTC và khoa NN, P.CTSV

Phó Giám đốc

Trần Trọng Nguyên

Thư viện (P.502)  
14h00-17h00 Đoàn đánh giá ngoài làm việc với Lãnh đạo Học viện  Trưởng đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc TTKĐCLGD, Ban Giám đốc Học viện    P.505  
17h00-18h00 Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Học viện  Đoàn đánh giá ngoài, TTKĐCLGD; Khách mời, Ban Giám đốc, Toàn thể cán bộ, giảng viên    Hội trường tầng 8 Yêu cầu trang phục: Nữ mặc áo dài truyền thống, Nam mặc vest
18h00-18h10 Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện  Giám đốc TTKĐCLGD, Trưởng đoàn đánh giá ngoài, Ban Giám đốc Học viện, Toàn thể cán bộ, giảng viên    Hội trường tầng 8  
18h10 Chụp ảnh lưu niệm  TTKĐCLGD, Đoàn chuyên gia ĐGN, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể cán bộ, giảng viên    Hội trường tầng 8 và dưới sảnh tầng 1  
Thứ Bảy (ngày 07/4/2018)
Chủ Nhật (ngày 08/4/2018)