LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 02/7 đến hết ngày 08/7/2018
 | Lượt xem: 1525

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 02/7/2018 đến 08/7/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 02/7/2018)
Thứ Ba (ngày 03/7/2018)
14h00 Rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo Đại học Ban Giám đốc,
Lãnh đạo các đơn vị
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 04/7/2018)
9h30 Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Học viện Chính sách và Phát triển Khách mời, Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài, Trung tâm Kiểm định CLGD, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên  Trung tâm KĐCLGD và Học viện  Hội trường tầng 8  
Thứ Năm (ngày 05/7/2018)
8h00 Họp Giao ban tại Bộ  Giám đốc Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng

Hội trường lớn,

6B Hoàng Diệu

 
Thứ Sáu (ngày 06/7/2018)
Thứ Bảy (ngày 07/7/2018)
Chủ Nhật (ngày 08/7/2018)