LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 03/4 đến hết ngày 09/4/2017
 | Lượt xem: 1895

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 03/4/2017 đến 09/4/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 03/4/2017)
8h30 Họp Tổ triển khai Đề án Ngoại ngữ 2020 Các đ/c có tên trong QĐ (Thế Hùng, Công Thành, Hồng Quân, Đỗ Hoa, Mến, Mai - Kế toán)  PGĐ Trần Trọng Nguyên P.505  
Thứ Ba (ngày 04/4/2017)
Thứ Tư (ngày 05/4/2017)
8h30 Họp về đóng dự án tại Bắc Ninh PGĐ Nguyên, các đ/c: Quân, Hà, Đại, Trinh Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (Ngày 06/4/2017)
Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch
Thứ Sáu (ngày 07/4/2017)
9h00 Làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học nghiên cứu Quốc gia Liên Bang Nga Ban Giám đốc, các đ/c: Hoài, Hoàng Tuấn, Thế Đông, Quyên Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
10h00 Họp Đề tài Các thành viên Hội đồng PGĐ Trần Trọng Nguyên P.505  
13h30 Báo cáo Đề án tự đánh giá Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, Trung tâm TTKT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h00 Lễ trao giải Olympic Toán cấp Học viện và Lễ ra quân cho sinh viên tham gia cuộc thi Olymlic Toán học sinh viên toàn quốc 2017 Ban Giám đốc, đại diện Lãnh đạo: P.QLĐT, CTSV, ĐTN; Khoa Toán, các sv tham gia cuộc thi Olympic Toán cấp Học viện Ban Giám đốc Giảng đường 302  
Thứ Bảy (ngày 08/4/2017) 
Chủ Nhật (ngày 09/4/2017)