LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 03/7 đến hết ngày 09/7/2017
 | Lượt xem: 1593

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 03/7/2017 đến 09/7/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 03/7/2017)
Thứ Ba (ngày 04/7/2017)
10h00 Làm việc với Trường ILO Turin Italia Toàn thể khoa Đấu thầu Ông Lê Văn Tăng và
TS. Nguyễn Thế Vinh
P.505  
Thứ Tư (ngày 05/7/2017)
Thứ Năm (ngày 06/7/2017)
Thứ Sáu (ngày 07/7/2017)
8h30 Họp Giao ban mở rộng tháng 7  Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, Kế toán trưởng Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả công tác tháng 6 theo kết luận của Giám đốc tại cuộc họp Giao ban tháng. Báo cáo gửi về phòng TCHC trước 17h00 Thứ tư, ngày 05/7/2017
Thứ Bảy (ngày 08/7/2017) 
Chủ Nhật (ngày 09/7/2017)