LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 04/6 đến hết ngày 10/6/2018
 | Lượt xem: 1621

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 04/6/2018 đến 10/6/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 04/6/2018)
Thứ Ba (ngày 05/6/2018)
Thứ Tư (ngày 06/6/2018)
Thứ Năm (ngày 07/6/2018)
8h30 Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc  Ban Giám đốc; thành phần bắt buộc:  Lãnh đạo các đơn vị và Trợ lý các khoa; Toàn thể cán bộ giảng viên không có lịch coi thi Trung tâm Tin học (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Hội trường 702 Các đ/c mang theo máy tính xách tay để thực hành
10h00 Hướng dẫn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Đoàn đánh giá, các đ/c: Quân, Ngân, Ngà, Vọng, Nguyễn Dương, Minh Tuấn, Hoài, Minh Hạnh, Nguyễn Mai, Quỳnh   P. 505  
Thứ Sáu (ngày 08/6/2018)
Thứ Bảy (ngày 09/6/2018)
Chủ Nhật (ngày 10/6/2018) 
Lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 21/5 đến hết ngày 23/6/. Đề nghị cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách coi thi thực hiện nghiêm túc.