LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 05/02/2018 đến hết ngày 11/02/2018
 | Lượt xem: 1869

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 05/02/2018 đến 11/02/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 05/02/2018)
10h00 Họp bàn giao tài liệu khảo sát chương trình đạo tạo  Lãnh đạo, cán bộ giảng viên khoa TCTT, phòng QLĐT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
11h00 Họp bàn giao tài liệu khảo sát chương trình đạo tạo  Lãnh đạo, cán bộ giảng viên khoa KHPT, phòng QLĐT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Họp bàn giao tài liệu khảo sát chương trình đạo tạo  Lãnh đạo, cán bộ giảng viên khoa Đầu tư, phòng QLĐT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
15h00 Họp bàn giao tài liệu khảo sát chương trình đạo tạo  Lãnh đạo, cán bộ giảng viên khoa CSC, phòng QLĐT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Ba (ngày 06/02/2018)
8h30 Họp bàn giao tài liệu khảo sát chương trình đạo tạo  Lãnh đạo, cán bộ giảng viên khoa KTĐN, phòng QLĐT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
9h00 Họp bàn giao tài liệu khảo sát chương trình đạo tạo  Lãnh đạo, cán bộ giảng viên khoa QTDN, phòng QLĐT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
10h00 Họp bàn giao tài liệu khảo sát chương trình đạo tạo  Lãnh đạo, cán bộ giảng viên khoa Đấu thầu, phòng QLĐT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Họp bàn giao tài liệu khảo sát chương trình đạo tạo  Lãnh đạo, cán bộ giảng viên khoa Đào tạo quốc tế, phòng QLĐT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Tư (ngày 07/02/2018)
8h30-11h30 Nói chuyện chuyên đề "Giáo dục Đại học 4.0" Học viện cao học, Toàn thể cán bộ, giảng viên không có giờ giảng  GS, TS. Nguyễn Lộc  Hội trường tầng 8  
Thứ Năm (ngày 08/02/2018)
Thứ Sáu (ngày 09/02/2018)
8h30 Tập huấn phỏng vấn phục vụ đánh giá ngoài  Các đối tượng phỏng vấn theo Quyết định. Tải TẠI ĐÂY. Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường tầng 8  
Thứ Bảy (ngày 10/02/2018)
Chủ Nhật (ngày 11/02/2018)