LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 05/3 đến hết ngày 11/3/2018
 | Lượt xem: 2136

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 05/3/2018)
14h00 Tọa đàm "Chính sách mở cửa thị trường năng lượng ở Châu Âu và các nước phát triển" Cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm  P. KH&HT và
TS. Nguyễn Tuệ Anh, Tiến sĩ thỉnh giảng Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Giảng viên Chính Sách công Đại Học Oxford, Anh Quốc)
Hội trường tầng 8  
Thứ Ba (ngày 06/3/2018)
8h00 Họp Đảng ủy Các Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
P.505  
8h30 Họp Giao ban mở rộng  Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Các đơn vị chuẩn bị báo cáo và gửi về địa chỉ email: lehongquan271@apd.edu.vn hoặc hongquanle271@gmail.com 
Thứ Tư (ngày 07/3/2018)
8h30 Mít tinh chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 Toàn thể cán bộ, giảng viên nữ không có giờ giảng Công đoàn Bộ Hội trường lớn Bộ KH và ĐT  
Thứ Năm (ngày 08/3/2018)
10h00 Họp công tác xúc tiến tuyển sinh ngày 11/3 tại ĐH Bách Khoa Hà Nội Phó Giám đốc Nguyên, các đ/c có tên trong Danh sách TẠI ĐÂY Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Làm việc với Đại học Georgia State University, Hoa Kỳ Ban Giám đốc, các đ/c: Hoài, Hoàng Tuấn, Thế Hùng, Minh Hạnh  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 09/3/2018)
8h30 Họp HĐ Khoa học và Đào tạo thường niên năm 2018  Các thành viên HĐ. Tải Danh sách TẠI ĐÂY Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Họp công khai kê khai tài sản thu nhập của Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h30 Hội nghị công khai tài sản thu nhập của Trưởng phó các đơn vị và cán bộ viên chức thuộc diện phải kê khai Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, Toàn thể cán bộ, giảng viên không có giờ giảng Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
Thứ Bảy (ngày 10/3/2018) 
Chủ Nhật (ngày 11/3/2018) 
7h00-11h00 Xúc tiến tuyển sinh năm 2018 Lãnh đạo các khoa: KHPT, ĐT, Đầu thầu, TCTT, ĐTQT; Phòng QLĐT, Đoàn thanh niên; các cán bộ/giảng viên/sinh viên được phân công  Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Gian hàng số 9, 10 - Đại học Bách khoa  
11h30-15h00 Xúc tiến tuyển sinh năm 2018 Lãnh đạo các khoa: CSC, KTĐN, QTDN, ĐTQT; Phòng QLĐT, Đoàn thanh niên; các cán bộ/giảng viên/sinh viên được phân công  Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Gian hàng số 9, 10 - Đại học Bách khoa