LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 06/02 đến hết ngày 12/02/2017
 | Lượt xem: 1381

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06/02/2017-12/02/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 06/02/2017)
Thứ Ba (ngày 07/02/2017)
Thứ Tư (ngày 08/02/2017)
09h00 Làm việc với lãnh đạo Trường Georgia State University, Hoa Kỳ Giám đốc Đào Văn Hùng;  các đ/c: PGS Phúc Hạnh, TS. Nguyễn Thế Hùng; TS Đào Hoàng Tuấn; Thế Đông Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
09h00 Hướng dẫn sinh viên Khoá 4 thực tập tại các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT Phòng QLĐT; CVHT khóa 4; SV thực tập tại Bộ KH&ĐT TS. Nguyễn Thế Hùng P.702 Tải TẠI ĐÂY
Thứ Năm (09/02/2017)
9h00 Họp báo cáo kết quả nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo cho việc đấu thầu Đề tài cấp quốc gia Giám đốc Đào Văn Hùng; các đ/c: Hoát, Tú, Bình, Hoàng Tuấn, Hoài,  Hoàng Mai, Yến, Hằng Phương, My, Minh, Hiếu, Đô, Cường, Sáu, chuyên gia Nghĩa  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 -
Thứ Sáu (ngày 20/02/2017)
8h30 Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH chính quy năm 2017 Các thành viên HĐ theo QĐ số 50/QĐ-HVCSPT  Chủ tịch HĐTS
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Tải TẠI ĐÂY
Thứ Bảy (ngày 21/02/2017) 
Chủ Nhật (ngày 22/02/2017)