LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 06/5 đến hết ngày 12/5/2019
 | Lượt xem: 1492

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06/5/2019 đến 12/5/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 06/5/2019)
9h00-11h00 Hội nghị NCKH sinh viên khoa Tài chính - Đầu tư Khách mời, Giảng viên khoa TC-ĐT, sinh viên khoa TC-ĐT Phó Trưởng khoa
Tài chính - Đầu tư
TS. Nguyễn Thanh Bình
P.303  
8h00-17h00 Hội thảo tập huấn nâng cao đấu thầu của WB Ban Giám đốc, Khách mời, khoa Đấu thầu, Trung tâm BD, TV và PBCS, Phòng QL KH&HT Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
Thứ Ba (ngày 07/5/2019)
8h00-17h00 Hội thảo tập huấn nâng cao đấu thầu của WB Ban Giám đốc, Khách mời, khoa Đấu thầu, Trung tâm BD, TV và PBCS, Phòng QL KH&HT Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
8h30 Tọa đàm về đào tạo chương trình cao học Các Tiến sỹ, giảng viên tham gia hội đồng, giảng dạy, hướng dẫn luận văn cao học. P.QLĐT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.803  
10h00 Họp hướng dẫn sinh viên khóa 6 làm khóa luận tốt nghiệp  Giảng viên khoa Đấu thấu, các đ/c: Hòa, Trụ, Ninh, Bích Phương, sv lớp Đấu thầu 6 và lớp QH6 Trưởng khoa Đấu thầu
TS. Nguyễn Thế Vinh
P.402  
16h00 Họp BCH Công đoàn mở rộng về việc triển khai kế hoạch nghỉ mát 2019 BCH Công đoàn, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân
P.803  
Thứ Tư (ngày 08/5/2019)
8h00-17h00 Hội thảo tập huấn nâng cao đấu thầu của WB Ban Giám đốc, Khách mời, khoa Đấu thầu, Trung tâm BD, TV và PBCS, Phòng QL KH&HT Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
15h30 Hội nghị NCKH sinh viên Viện Đào tạo quốc tế Khách mời, Giảng viên Viện ĐTQT, sinh viên Viện ĐTQT Phó Viện Trưởng
TS. Đào Hoàng Tuấn
P.405  
Thứ Năm (ngày 09/5/2019)
Thứ Sáu (ngày 10/5/2019)
8h30 Hội nghị sinh hoạt chuyên đề "Trao đổi tình hình QPAN, an ninh chính trị quốc tế và trong nước hiện nay; công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam" Các Đ/c Ủy viên BCH, Ủy viên  UBKT Đảng ủy Học viện và các đ/c Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện 

Đảng ủy cơ quan

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hội trường BKHĐT

6B Hoàng Diệu

 
8h00 Nghiệm thu đề án mở mã ngành Kinh tế và Quản lý công Thành viên Hội đồng, giảng viên khoa CSC, cán bộ giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.804  
Thứ Bảy (ngày 11/5/2019)
Chủ Nhật (ngày 12/5/2019)
8h30 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thanh Bình
P.505