LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 06/8 đến hết ngày 12/8/2018
 | Lượt xem: 2367

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06/8/2018 đến 12/8/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 06/8/2018)
9h00 Triển khai kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2018-2019 Phó Giám đốc Nguyên, P.QLĐT, Trợ lý các khoa chuyên ngành, và cố vấn học tập khóa 6, 7, 8 Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Làm việc với Bộ môn Luật Kinh tế Phó Giám đốc Giang Thanh Tùng, toàn thể giảng viên Bộ môn Luật KT Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Văn phòng Bộ môn   
15h00 Họp Tổ triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 Phó Giám đốc Nguyên, và các đ/c: Đỗ Hoa, Hồng Quân, Thế Hùng, Ngọc Trâm, Phạm Nhâm, Mến, Huyền Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Ba (ngày 07/8/2018)
9h00    Giám đốc làm việc với Lãnh đạo khoa Đấu thầu Giám đốc, đ/c: Vinh Giám đốc
Đào Văn Hùng 
P.505  
9h30  Giám đốc làm việc với lãnh đạo KHPT Giám đốc, đ/c Đoàn Giám đốc
Đào Văn Hùng 
P.505  
10h00 Ban Giám đốc làm việc với khoa Đấu thầu và KHPT, nhóm giảng dạy chuyên ngành Quy hoạch Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Đấu thầu và khoa KHPT, các đ/c: Hồng Quân, Hòa, Phương, Ninh Giám đốc
Đào Văn Hùng 
P.505  
14h00  Giám đốc làm việc với TS Hoát và TS Bình Giám đốc, các đ/c: Hoát, Bình Giám đốc
Đào Văn Hùng 
P.505  
15h00 Ban Giám đốc làm việc với khoa TCTT và khoa Đầu tư Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, giảng viên khoa TCTT, TS. Bình Giám đốc
Đào Văn Hùng 
P.505  
16h30 Ban Giám đốc làm việc với khoa ĐTQT Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, giảng viên khoa ĐTQT, đ/c Hồng Quân Giám đốc
Đào Văn Hùng 
P.505  
Thứ Tư (ngày 08/8/2018)
9h00  Giám đốc làm việc với Lãnh đạo các khoa/bộ môn không quản lý sinh viên (Toán, Triết, Luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất)  Giám đốc, các đ/c: Thuận, Đỗ Hoa, Lương, Tuấn, Tuyết Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
10h00 Ban Giám đốc làm việc với các khoa/bộ môn không quản lý sinh viên  Ban Giám đốc, Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Ngoại ngữ, Toán, Triết học, Bộ môn Luật KT, Giáo dục thể chất, đ/c: Hồng Quân Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
13h30 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ  Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Làm việc với Bộ môn Luật KT Phó Giám đốc Giang Thanh Tùng, giảng viên Bộ môn Luật KT, các đ/c: Nhạn, Nguyễn Đông Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.504  
Thứ Năm (ngày 09/8/2018)
8h15-8h45 Triển khai kế hoạch tuần sinh hoạt công dân  Các Phó Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
8h45-9h00 Họp Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ đợt I năm 2018 Các thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
9h00-9h30 Triển khai công tác nhập học sinh viên khóa 9 Các Phó Giám đốc, Phòng QLĐT, CTSV, Đoàn TN Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
9h30-10h15 Họp bộ phận thu hồ sơ nhập học của khóa 9 Các Phó Giám đốc, Phòng QLĐT, CTSV, Trợ lý các khoa, giảng viên thu hồ sơ Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
10h15-11h00 Họp bộ phận thu phí của nhập học khóa 9 Các Phó Giám đốc; các phòng: KHTC, CTSV, QLĐT; các đ/c: Thoan, Ngà, Hoa, Trường Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Thẩm định đề cương giáo trình Phân tích chính sách  Hội đồng thẩm định, khoa CSC, cán bộ, giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
PGS, TS.  Ngô Văn Thứ
P.505  
Thứ Sáu (ngày 10/8/2018)
8h30 Giám đốc dự Hội thảo về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 2021-2030"   Viện Chiến lược phát triển  P.205, tòa nhà 7 tầng, Viện CLPT  
13h30 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ  Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Bảy (ngày 11/8/2018)
Chủ Nhật (ngày 12/8/2018)