LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 07/01 đến hết ngày 13/01/2019
 | Lượt xem: 1808

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 07/01/2019)
14h00 Họp Đảng ủy Học viện  Các đồng chí Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 08/01/2019)
8h30 Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học năm 2017 - 2018 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể cán bộ giảng viên không có giờ giảng Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường tầng 8  
17h00 Họp báo cáo tiến độ chuẩn bị cho diễn đàn VSF 2019 Các đ/c: Hoài, Khoa, Hà Anh, Hương, Hiếu, Tiến Thành, Phúc Hạnh, Thế Đông, Trụ, Tuyết, Hòa, Luận, Hằng Phương, Linh, Tuấn Sơn, Huyền My, Đô, Thu, Thu Hà, Quỳnh Liên, Minh Hạnh, Đào Tuấn, Quỳnh, Thoan, Trường, Vọng, Đức Anh, Trà, Lương, Thế Dương Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Đề nghị các thành viên chuẩn bị nội dung để báo cáo hoặc tổng hợp nội dung  gửi về phòng Quản lý KH và HT (muộn nhất vào thứ 2 ngày 7/1)
Thứ Tư (ngày 09/01/2019)
8h00 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII (Báo cáo viên: TS. Đinh Văn Trung) Khách mời, Toàn thể Đảng viên và cán bộ, giảng viên không có giờ giảng  Bí thư Đảng ủy
Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
14h00 Họp Chi bộ 1 (Kết nạp Đảng; chuyển Đảng chính thức; Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019) Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
P.505 Đề nghị các đ/c Đảng viên nộp hồ sơ kiểm điểm công tác năm 2018 như Hướng dẫn của Chi bộ
Thứ Năm (10/01/2019)
8h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 12/2018 Thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
9h00 Lễ kết nạp Đảng viên  Khách mời, Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
10h00 Họp Chi bộ 3 (Kết nạp Đảng; Chuyển Đảng chính thức; Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019) Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505 Đề nghị các đ/c Đảng viên nộp hồ sơ kiểm điểm công tác năm 2018 như Hướng dẫn của Chi bộ cho đ/c Đỗ Thị Anh trước 17h00, Thứ 4, ngày 09/01/2019
Thứ Sáu (ngày 11/01/2019)
9h00 Kết nạp Đảng viên và Tổng kết công tác Đảng năm 2018 Chi bộ 2 Khách mời, Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng
P.505 Đề nghị các đ/c Đảng viên nộp hồ sơ kiểm điểm công tác năm 2018 như Hướng dẫn của Chi bộ và bản nhận xét 2 chiều cho đ/c Nguyễn Thị Hà.  
14h00 Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sỹ Các thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát
P.505  
Thứ Bảy (ngày 12/01/2019)
Chủ Nhật (ngày 13/01/2019)
14h00 Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sỹ Các thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505