LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 07/5 đến hết ngày 13/5/2018
 | Lượt xem: 2072

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 7/5/2018 đến 13/5/2018
Trực BGĐ:Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 07/5/2018)
8h30 Họp Ban lương Ban Giám đốc, các đ/c: Quân, Vân, Hòa, Lương, Thu Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 08/5/2018)
9h00   Họp nhóm biên soạn chương trình Thạc sĩ chuyên ngành QHPT Ban Giám đốc, đ/c: Thế Hùng, Nguyễn Đông, Hòa, Trụ Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 09/5/2018)
14h00 Làm việc với Ban Giám đốc Công ty Infinity Blockchain Labs - IBL Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, thành viên nhóm nghiên cứu Đề án CMCN 4.0 , và các giảng viên quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 10/5/2018)
13h30 Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng ngân hàng đề thi (Diễn giả: TS. Nguyễn Văn Toàn (Đại học Sư phạm Hà Nội) Giảng viên khoa Ngoại ngữ Khoa NN P.505  
Thứ Sáu (ngày 11/5/2018)
11h00 Gặp mặt chia tay PGS, TS. Phạm Quý Thọ nghỉ hưu Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, toàn thể khoa CSC Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 12/5/2018)
Chủ Nhật (ngày 13/5//2018)