LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 07/8 đến hết ngày 13/8/2017
 | Lượt xem: 1779

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 07/8/2017 đến 13/8/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 07/8/2017)
9h00 Họp triển khai đề tài cấp nhà nước Các đ/c: Tú, Hoàng Tuấn, Hoài, Tuấn Sơn, Minh Hạnh, Hiếu, nhóm nghiên cứu Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 08/8/2017)
14h00 Phỏng vấn các hồ sơ ứng tuyển vào vị trí chuyên viên Công nghệ thông tin  Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TCHC Ban Giám đốc P.505  
Thứ Tư (ngày 09/8/2017)
8h30 Hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng ủy, Ban Giám đốc, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Học viện  Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
P.505  
10h00 Hội nghị Đảng ủy về công tác quy hoạch cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
P.505  
13h30 Tổng kết công tác ngân hàng câu hỏi thi học phần Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị,  Trung tâm TT-KT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Thông qua Quy chế thu chi nội bộ  Ban Gám đốc, Toàn thể cán bộ, giảng viên Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
Thứ Năm (ngày 10/8/2017)
14h00 Tọa đàm công tác quản lý sinh viên  Lãnh đạo các khoa/BM, Phòng CT&CTSV, QLĐT, TT TTKT, Trợ lý các khoa, và Cố vấn học tập   Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Hội trường 702  
Thứ Sáu (ngày 11/8/2017)
14h00 Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và công tác khen thưởng  năm 2016 Giám đốc Đào Văn Hùng, và Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Lê Minh Vân Bí thư Đảng ủy CQ Bộ
Thứ trưởng
Nguyễn Văn Trung 
Phòng họp,
6B Hoàng Diệu
 
14h00 Họp triển khai công tác tổ chức nhập học đối với sinh viên khóa 8 PGĐ Nguyên, P.CT&CTSV, P. QLĐT, P. KHTC, các đ/c: Quân, Thoan, Tiến Thành Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Bảy (ngày 12/8/2017) 
Chủ Nhật (ngày 13/8/2017)