LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 08/4 đến hết ngày 14/4/2019
 | Lượt xem: 1966

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/4/2019 đến 14/4/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 08/4/2019)
Thứ Ba (ngày 09/4/2019)
Thứ Tư (ngày 10/4/2019)
9h30 Nghiệm thu đề tài "Phương pháp định giá CKPS theo chỉ số VN 30 tại Việt Nam" (Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Phương Lan) Thành viên Hội đồng Chủ tịch Hội đồng P.202  
Thứ Năm (ngày 11/4/2019)
10h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện  Đại diện Đảng ủy cơ quan Bộ, Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, viên chức và lao động hợp đồng có thời gian công tác thực tế tại Hv từ 12 tháng trở lên. Danh sách tải TẠI ĐÂY. Vụ Tổ chức cán bộ
và Học viện
Hội trường 702 Đề nghị các đ/c có mặt đầy đủ và đúng giờ. 
Thứ Sáu (ngày 12/4/2019)
13h30 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 3/2019 Thanh viên hội đồng Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.803  
15h00 Nghiệm thu đề tài: "Ứng dụng mô hình bán tham số đánh giá tác động của FDI đến TFP của các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam" (Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Văn Tuấn) Thành viên Hội đồng Chủ tịch Hội đồng P.307  
Thứ Bảy (ngày 13/4/2019)
Chủ Nhật (ngày 14/4/2019)