LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 09/10 đến hết ngày 15/10/2017
 | Lượt xem: 1459

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 09/10/2017 đến 15/10/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 09/10/2017)
13h30 Thảo luận tài cấp nhà nước 2018 về Kinh tế biển  P.KHHT, TS. Phong, TS. Mỹ, GS. Vân, TS. Những, Ths. Hà , Ths. Tuyến Phòng KH và HT P.505  
Thứ Ba (ngày 10/10/2017)
Thứ Tư (ngày 11/10/2017)
15h00 Rà soát quy định về việc cấp xét học bổng KKH; và tổng hợp tình hình triển khai thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên và tình hình rà soát việc làm cựu sinh viên  Lãnh đạo và trợ lý các khoa QLSV; Lãnh đạo các đơn vị: QL ĐT, CTSV, TTKT, Đoàn TN Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
16h00 Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 Khoa Đấu thầu  Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, CTSV, TCHC, KHTC, TTKT, KHHT; Toàn thể cán bộ giảng viên khoa ĐT; Cán bộ giảng viên quan tâm; Toàn thể sinh viên khóa 5, 6, 7 khoa ĐT; Đại diện Ban cán sự khóa 8 khoa ĐT  TS. Nguyễn Thế Vinh Hội trường 702  
Thứ Năm (ngày 12/10/2017)
15h00 Họp xét học bổng KORCHAM 2017  Phó Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: các khoa QLSV, phòng QLĐT, CT&CTSV Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Sáu (ngày 13/10/2017)
8h30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thường niên năm 2017 Thành viên Hội đồng Giám đốc P.505 Danh sách TẠI ĐÂY
Thứ Bảy (ngày 14/10/2017)
Chủ Nhật (ngày 15/10/2017)