LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 09/4 đến hết ngày 15/4/2018
 | Lượt xem: 1824

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 09/4/2018)
10h30 Họp Đảng ủy Các Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
P.505  
15h30 Họp Giao ban Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Đề nghị các đ/c tham dự họp đầy đủ. 
Thứ Ba (ngày 10/4/2018)
16h00 Họp khoa Chính sách công  Giám đốc, Cán bộ giảng viên khoa Chính sách công Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 11/4/2018)
Thứ Năm (ngày 12/4/2018)
8h00 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng Các Đảng ủy viên, các đ/c: Công Thành, Tuyết, Trường Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hội trường lớn,
Bộ KH và ĐT
 
8h30 Họp góp ý chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quy hoạch phát triển  Ban Giám đốc, Trưởng các khoa/bộ môn và phòng QLĐT, nhóm soạn thảo Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
13h30 Khám sức khỏe tổng quát cho cán bộ, giảng viên  Cán bộ, giảng viên đã đăng ký   Phòng khám VIP 12, Tòa nhà Hòa Phát, tầng 3, số 257, Giải Phóng   
Thứ Sáu (ngày 13/4/2018)
8h00 Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018, công tác khen thưởng năm 2017 và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, cán bộ chuyên trách Đảng Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hội trường lớn,
Bộ KH và ĐT
Tạm hoãn. Đảng ủy cơ quan Bộ sẽ thông báo lịch sau. 
13h30 Khám sức khỏe tổng quát cho cán bộ, giảng viên  Cán bộ, giảng viên đã đăng ký   Phòng khám VIP 12, Tòa nhà Hòa Phát, tầng 3, số 257, Giải Phóng   
Thứ Bảy (ngày 14/4/2018)
Chủ Nhật (ngày 15/4/2018)