LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 1/7 đến hết ngày 7/7/2019
 | Lượt xem: 1219

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 1/7/2019 đến 7/7/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 1/7/2019)
15h00 Họp triển khai chương trình nghỉ mát BCH Công đoàn, tổ trưởng các tổ công đoàn, ban nữ công, trưởng xe - trưởng tàu Chủ tịch Công đoàn P.505  
Thứ Ba (ngày 2/7/2019)
14h00 Họp hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia Giám đốc Đào Văn Hùng Phó Thủ tướng
Vương Đình Huệ
Ngân hàng Nhà nước  
Thứ Tư (ngày 3/7/2019)
Thứ Năm (ngày 4/7/2019)
08h30 Họp nhóm công tác về quy hoạch Phúc Hạnh, Đoàn, Hằng Phương, Sáu, Trụ, Minh, Đào Tuấn Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505  
09h30  Chi bộ 1 họp thường kỳ tháng 6 và triển khai công tác tháng 7/2019 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
Nguyễn Tiến Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 5/7/2019)
Thứ Bảy (ngày 6/7/2019)
Chủ Nhật (ngày 7/7/2019)