LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 10/10 đến hết ngày 16/10/2016
 | Lượt xem: 1370

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 10/10/2016 đến 16/10/2016
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 10/10/2016)
9h30 Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đ/c Tân Anh  Đại diện Đảng ủy,
Toàn thể Đảng viên chi bộ 2 
Bí thư Chi bộ 2
Nguyễn Thế  Hùng
Hội trường 702  
10h00 Lễ kết nạp Đảng viên mới cho các đồng chí: Độ, Tiên, Đăng  Đại diện Đảng ủy,
Toàn thể Đảng viên chi bộ 1 
Bí thư Chi bộ 1
Nguyễn Tiến  Hùng
Hội trường 702  
14h00 Họp kế hoạch tổ chức chào mừng ngày 20/10 BCH Công đoàn, Tổ nữ công, khách mời Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân
P.505  
Thứ Ba (ngày 11/10/2016)
9h30 - 11h30 Tọa đàm: Quản lý cá nhân và tư duy lãnh đạo  Sinh viên, Cán bộ,
giảng viên quan tâm
GV. Del Goehner,
 P. KHHT
Giảng đường 405  
14h00 Họp Tổ tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia Giám đốc Đào Văn Hùng   Bộ Kế hoạch và
 Đầu tư
 
16h00 Buổi trao đổi của chuyên gia Antoine Predour,  Quản lý Quỹ Global Climate Partnership Fund Ông Antoine Predour , Khoa Đào tạo Quốc tế, sinh viên K5 Khoa Đào tạo Quốc tế, các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm  Khoa Đào tạo
Quốc tế
Hội trường tầng 8  
16h00 - 18h00 Tọa đàm: Khắc phục biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động đầu tư phát triển  sinh viên, Cán bộ,
 giảng viên quan tâm
GV. Antoine Predour, Khoa ĐTQT Hội trường tầng 8  
Thứ Tư (ngày 12/10/2016)
8h15 - 9h15 Bàn về nội dung ký kết MOU giữa Trung tâm Đào tạo tiếng Anh Đại học PSU và Học viện Chính sách và Phát triển  Bà Julie Haun - Giám đốc Trung tâm Đào tạo tiếng Anh, Đại học PSU, các đ/c: Võ Xuân Hoài, Đào Hoàng Tuấn, Tân Anh Bà Julie Haun và
 Ông Võ Xuân Hoài 
P.505  
9h15 - 11h45 Tọa đàm về Thực trạng giảng dạy tiếng Anh tại bậc đại học và cơ hội hợp tác giữa các trường ĐH của Hòa Kỳ và của Việt Nam trong việc giảng dạy tiếng Anh Bà Julie Haun, các nhà quản lý, giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh đến từ các trường Đại học tại Hà Nội Bà Julie Haun và
 Bà Tân Anh
P.505  
13h30 -15h30 Trao đổi với sinh viên cơ hội học tiếng Anh tại Trung tâm Đào tạo tiếng Anh Đại học PSU, Hoa Kỳ Bà Julie Haun - Giám đốc Trung tâm Đào tạo tiếng Anh Đại học PSU, Võ Xuân Hoài, Đào Hoàng Tuấn, Tân Anh, sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế và các chuyên ngành khác Bà Julie Haun và Ông Đào Hoàng Tuấn Hội trường 702  
14h30 1. Họp sửa đổi các Quy chế:
- Quy chế Thu chi nội bộ (Chủ trì nội dung P.KHTC);
- Quy chế Thu  nhập tăng thêm (Chủ trì nội dung P. TCHC);
- Quy chế Quản lý khoa học (Chủ trì nội dung P.KHHT).
2. Công tác đào tạo (Chủ trì nội dung P.QLĐT):
- Rà soát công tác biên soạn giáo trình, tài liệu;
- Rà soát các đề án mở mã ngành đào tạo;
- Phân tích, đánh giá hiệu quả đào tạo
Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, Kế toán trưởng và PGS. Thọ  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Các đơn vị chủ trì  chuẩn bị nội dung và tài liệu họp
14h00-16h00 Tọa đàm: Cơ hội học tiếng Anh và trao đổi văn hóa Mỹ Sinh viên, Cán bộ,
 giảng viên quan tâm
GV. Julie, P. KHHT Hội trường 702  
Thứ Năm (ngày 13/10/2016)
9h00 Họp sửa đổi một số
Quy chế (tiếp nộ dung cuộc họp lúc 14h30, Thứ Tư)
Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, Kế toán trưởng và PGS. Thọ  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
9h30-11h30 Tọa đàm: Các phương pháp bán hàng thành công Sinh viên, Cán bộ,
giảng viên quan tâm
GV. Paul Yankev, P.KHHT Hội trường tầng 8  
14h00 Hội nghị cán bộ viên chức:
- Thông qua Quy chế thu chi nội bộ và thu nhập tăng thêm sửa đổi;
- Tham luận, thảo luận
Khách mời, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, PGS. Thọ và Toàn thể cán bộ giảng viên
(Trừ giảng viên có giờ giảng)
Công đoàn Học viện  Hội trường 702  
Thứ Sáu (ngày 14/10/2016)
9h30 Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm (năm học 2015-2016) Khách mời, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, PGS. Thọ và Toàn thể cán bộ giảng viên
(Trừ giảng viên có giờ giảng)
Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702 Đề nghị cán bộ, giảng viên có mặt trước 9h30 
9h30-11h30 Tọa đàm: Điều thần kỳ của động lực thúc đẩy hơn cả tiền bạc Sinh viên, Cán bộ,
giảng viên quan tâm
GV. Brian Teel, Khoa ĐTQT Hội trường tầng 8  
14h00-16h00 Tọa đàm: Cách thức định giá các dịch vụ  Sinh viên, Cán bộ,
giảng viên quan tâm
GV. Del Goehner,
 P. KHHT
Hội trường 702  
14h00-16h00 Tọa đàm: Khả năng hiểu biết văn hóa  - Nghệ thuật vượt qua văn hóa Sinh viên, Cán bộ,
giảng viên quan tâm
GV. Jill Vernon và Randy, Khoa ĐTQT Giảng đường 405  
Thứ Bảy (ngày 15/10/2016) 
Chủ Nhật (ngày 16/10/2016)