LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 10/12 đến hết ngày 16/12/2018
 | Lượt xem: 1647

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 10/12/2018 đến 16/12/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 10/12/2018)
8h30 Họp Giao ban mở rộng tháng 12/2018 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo và kế hoạch công tác về phòng TCHC qua email: levutruong81@gmail.com và hongquanle271@gmail.com trước 14h00, Thứ Sáu, ngày 07/12/2018
Thứ Ba (ngày 11/12/2018)
8h00 Họp Hội đồng thi tuyển lãnh đạo Các thành viên Hội đồng: các Phó Giám đốc, các đ/c: Quân, Thế Hùng, Luận, Thúy Vân Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 11 Các thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Tư (ngày 12/12/2018)
9h00 Kiểm định nội bộ chương trình đào tạo kế hoạch phát triển  Các nhóm công tác theo Quyết định  TS. Lê Huy Đoàn P.505  
13h30-16h00 Họp nhóm đề án đào tạo cán bộ địa phương Khách mời, các đ/c: Hoàng Tuấn, Hoài Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
14h00 Họp bình xét khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2018 (lần 2) BCH Công đoàn, Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc  Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân
Phòng 406  
Thứ Năm (13/12/2018)
8h30 Làm việc với PA83 PGĐ Tùng, các đ/c: Tiến Hùng, Quân Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 14/12/2018)
8h30 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm nhân sự dự kiến giới thiệu bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Khách mời, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể cán bộ viên chức, hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên. Tải Danh sách TẠI ĐÂY Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702 Trường hợp vắng mặt phải báo cáo trực tiếp Giám đốc
Thứ Bảy (ngày 15/12/2018) 
Chủ Nhật (ngày 16/12/2018)
Lịch thi hết học phần học kỳ I năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 10/12/2018 đến ngày 06/01/2019. Đề nghị các cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách coi thi nghiêm túc thực hiện.