LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 10/7 đến hết ngày 16/7/2017
 | Lượt xem: 1552

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 10/7/2017 đến 16/7/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 10/7/2017)
15h00 Họp nhóm báo cáo trình bày tại Hội thảo Giám đốc, các đ/c: Hoát, Hoàng Mai, Hoài, Sáu, Yến  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 11/7/2017)
15h00 Họp nhóm biên soạn giáo trình Tài chính công  Giám đốc, Các thành viên nhóm Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 12/7/2017)
8h15 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XII Các Đảng ủy viên, Ủy viên kiểm tra Đảng ủy Học viện, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng ủy Học viện  Đảng ủy cơ quan
Bộ KH và ĐT
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Năm (ngày 13/7/2017)
8h30 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2017 - Đợt 1 Các thành viên HĐ (Ban Giám đốc, các đ/c: Thế Hùng, Đông, Thành, Minh Vân, Tiến Hùng, Hoát, Quân, Hòa, Vinh, Luận, Bình, Đoàn, Hạnh, Hoàng Tuấn, Thúy Vân, Đỗ Hoa, Lương), phòng QLĐT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
10h00 Họp nhóm biên soạn giáo trình Kinh tế đầu tư Giám đốc, các thành nhóm biên soạn Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 14/7/2017)
8h00 Hội thảo khoa học: "Chính sách tài chính tiền tệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2017" Khách mời: Ban KTTW, UBKTQH, UBTC-NSQH, NHNN, BTC, UBGSTCQG, UBCK, BCT, MPI, một số Viện nghiên cứu, trường Đại học và top 10 các Ngân hàng, Công ty CK; Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên có tên trong Danh sách TẠI ĐÂY. Lãnh đạo Bộ KH&ĐT,
Giám đốc Đào Văn Hùng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
14h00 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 15/7/2017) 
Chủ Nhật (ngày 16/7/2017)