LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 10/9 đến hết ngày 16/9/2018
 | Lượt xem: 1850

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 10/9/2018 đến 16/9/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 10/9/2018)
8h30 Làm việc với Vụ An ninh quốc phòng Phó Giám đốc Nguyên, các đ/c: Hồng Quân, Mã Lương.   6B, Hoàng Diệu   
Thứ Ba (ngày 11/9/2018)
8h30 Họp Đảng ủy về công tác chuẩn bị đón Đoàn Giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan TW; chuyển Đảng chính thức  Các đ/c Đảng ủy viên, Ban Giám đốc, Bí thư các Chi bộ  Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
10h00 Họp nhóm nghiên cứu đề tài Tài chính - Ngân hàng 4.0 Giám đốc, các đ/c: Thế Đông,  Hoàng Tuấn, Trụ, Nguyễn Linh Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h00 Họp nhóm nghiên cứu đề tài Thị trường mua bán nợ của các tổ chức tín dụng  Giám đốc, các đ/c: Hoàng Tuấn, Yến, Hằng Phương, Sáu, Thế Đông, Tiến Đạt, Hiếu, Minh Hạnh, Hoài, và khách mời Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Đề nghị các đ/c có tham dự họp đúng giờ
Thứ Tư (ngày 12/9/2018)
15h00 Họp BCH CĐ mở rộng về việc lấy ý kiến giới thiệu kết nạp Đảng các quần chúng: Mai Thị Hoa, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thị Thanh Minh, Bùi Quý Thuấn Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc  Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân
P.505  
Thứ Năm (ngày 13/9/2018)
8h30 Góp ý Đề án mở mã ngành đào tạo cử nhân Luật Kinh tế và góp ý thay đổi nội dung giảng dạy môn học Maketing Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng QLĐT và các khoa chuyên ngành, Toàn thể giảng viên Bộ môn Luật, Lãnh đạo Bộ môn Ngoại ngữ Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
10h00 Họp Chi bộ 3 về việc xét kết nạp Đảng Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư CB3
Trần Trọng Nguyên
P.505  
11h00 Họp nhóm nghiên cứu đề tài Thị trường mua bán nợ của các tổ chức tín dụng  Giám đốc, các đ/c: Hoàng Tuấn, Yến, Hằng Phương, Sáu, Thế Đông, Tiến Đạt, Hiếu, Minh Hạnh, Hoài, và khách mời Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h30 Hội nghị sơ kết học kỳ II, năm học 2017-2018 của Viện Đào tạo quốc tế Ban Giám đốc, Khách mời, Cán bộ, giảng viên Viện Đào tạo quốc tế, sinh viên khóa 6, 7, 8, 9 Viện ĐTQT Viện Đào tạo quốc tế Hội trường 702  
Thứ Sáu (ngày 14/9/2018)
9h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 7, 8/2018 Thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
10h30 Họp nhóm chuẩn bị đón đoàn giám sát công tác quốc phòng an ninh của Bộ Quốc phòng PGĐ Nguyên, các đ/c: Minh Vân, Tiến Hùng, Quân, Mã Lương, Trường, Ngà Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Bảy (ngày 15/9/2018)
Chủ Nhật (ngày 16/9/2018) 
7h00 Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 9  Các thành viên có tên trong QĐ Bộ phận Y tế  Các giảng đường tầng 3