LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 11/02 đến hết ngày 17/02/2019
 | Lượt xem: 1557

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/02/2019 đến 17/02/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 11/02/2019)
9h00  Gặp mặt chúc Tết đầu xuân Kỷ Hợi 2019 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Hv Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
10h30  Gặp mặt chúc Tết đầu xuân Kỷ Hợi 2019 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Hv, Toàn thể cán bộ giảng viên  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 12/02/2019)
Thứ Tư (ngày 13/02/2019)
Thứ Năm (ngày 14/02/2019)
14h00 Họp Giao ban mở rộng tháng 02/2019 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng/Viện/Khoa/Bộ môn Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 15/02/2019)
Thứ Bảy (ngày 16/02/2019)
Chủ Nhật (ngày 17/02/2019)