LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 11/6 đến hết ngày 17/6/2018
 | Lượt xem: 1424

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/6/2018 đến 17/6/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 11/6/2018)
15h30 Họp Đảng ủy Các đ/c Đảng ủy viên  Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 12/6/2018)
Thứ Tư (ngày 13/6/2018)
8h30-17h00 Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 5 niên khóa 2014-2018 Hội đồng bảo vệ KLTN   Các giảng đường theo lịch đã thông báo   
13h30 Tọa đàm Báo cáo kết quả khảo sát “Đấu thầu mua sắm công và cơ chế giải quyết kiến nghị trong đấu thầu”  Cán bộ, giảng viên khoa Đấu thầu, khách mời và cán bộ, giảng viên quan tâm. Trưởng khoa danh dự Lê Văn Tăng P.505  
Thứ Năm (ngày 14/6/2018)
Thứ Sáu (ngày 15/6/2018)
8h30 Hội thảo khoa học "Ngành Ngân hàng Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần 4" Giám đốc, các đ/c: Thế Đông, Hoàng Tuấn   Ngân hàng Nhà nước, Số 25, Lý Thường Kiệt  
Thứ Bảy (ngày 16/6/2018)
Chủ Nhật (ngày 17/6/2018) 
Lịch coi thi hết học phần bắt đầu từ ngày 21/5 đến hết ngày 23/6/2018. Đề nghị các cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách coi thi thực hiện nghiêm túc.