LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 11/9 đến hết ngày 17/9/2017
 | Lượt xem: 1593

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/9/2017 đến 17/9/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 11/9/2017)
16h00 Làm việc với Đại học Bournemouth University, UK Đại diện Trường Bournemouth University, Phòng KH và HT P.KH&HT P.505  
Thứ Ba (ngày 12/9/2017)
9h00 Làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện  Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Giám đốc, các đ/c: Thọ, Hoát, Minh Vân, Quân, Thế Hùng, Vinh Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 13/9/2017)
8h30 Rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo bậc Đại học  Ban Giám đốc, Lãnh đạo các khoa/bộ môn, phòng QLĐT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h00 Họp trù bị Đại hội chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư CB2
Nguyễn Thế Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 14/9/2017)
10h00 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình chuyển tiếp bậc Đại học 3+1 giữa Học viện Chính sách và Phát triển với Đại học Middlesex, Anh quốc Cô Karen Wong - Đại diện phân hiệu MDX tại châu Á,  Cô  Kay Yuen - Chuyên viên, Anh Dương Trần - Đại MDX tại Việt Nam; Ban Giám đốc; các đ/c: Hoàng Tuấn, Hoài; toàn thể cán bộ, giảng viên khoa ĐTQT   P.505  
11h15 Quán triệt nhiệm vụ công tác năm học và nắm bắt tình hình sinh viên    Ban Cán sự và BCH tất cả các lớp  Lãnh đạo phòng CT&CTSV Hội trường 702  
14h00 Đại hội Chi bộ 2 Khách mời, toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Chi ủy CB2 P.505  
Thứ Sáu (ngày 15/9/2017)
8h30 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 8/2017 Các thành viên Hội đồng PGĐ
Trần Trọng Nguyên
P.505  
11h15 Gặp mặt Ban chủ nhiệm các CLB sinh viên  Ban Chủ nhiệm các CLB Lãnh đạo phòng CT&CTSV Hội trường 702  
Thứ Bảy (ngày 16/9/2017)
Chủ Nhật (ngày 17/9/2017) 
7h30 Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 8 Cán bộ có tên Quyết định, Toàn thể sinh viên khóa 8 Bộ phận Y tế
và Bệnh viện 
Các giảng đường tầng 3