LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 12/02/2018 đến hết ngày 18/02/2018
 | Lượt xem: 1296

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 12/02/2018 đến 18/02/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 12/02/2018)
9h00 Kiểm tra minh chứng bổ sung Các nhóm viết tiêu chí, Trung tâm Thanh tra - Khảo thí Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Ba (ngày 13/02/2018)
Thứ Tư (ngày 14/02/2018): Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất
Thứ Năm (ngày 15/02/2018): Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất
Thứ Sáu (ngày 16/02/2018): Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất
Thứ Bảy (ngày 17/02/2018): Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất
Chủ Nhật (ngày 18/02/2018): Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất