LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 12/11 đến hết ngày 18/11/2018
 | Lượt xem: 1564

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 12/11/2018)
Thứ Ba (ngày 13/11/2018)
10h00 Họp Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng
P.505  
15h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 10/2018 Thành viên Hội đồng 
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Tư (ngày 14/11/2018)
16h00 Họp Đảng ủy, Ban
Giám đốc
Ban Giám đốc, các đ/c Đảng ủy viên  Bí thư Đảng ủy
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (15/11/2018)
Thứ Sáu (ngày 16/11/2018)
Thứ Bảy (ngày 17/11/2018) 
19h00 Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Khách mời, Ban Giám đốc, Cán bộ, giảng viên và sinh viên  Đoàn thanh niên Học viện Sân khấu ngoài trời,
Tòa nhà D25
 
Chủ Nhật (ngày 18/11/2018)