LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 12/6 đến hết ngày 18/6/2017
 | Lượt xem: 1713

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 12/6/2017 đến 18/6/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 12/6/2017)
7h00 -
17h00
Bảo vệ KLTN khoa KTĐN Hội đồng bảo vệ KLTN theo QĐ số 313/QĐ-HVCSPT Khoa KTĐN Giảng đường 401, 403, 406  
Thứ Ba (ngày 13/6/2017)
7h00 -11h30 Bảo vệ KLTN khoa KTĐN Hội đồng bảo vệ KLTN theo QĐ số 313/QĐ-HVCSPT Khoa KTĐN Giảng đường 202, 203  
7h00 - 17h30 Bảo vệ KLTN khoa TCTT Hội đồng bảo vệ KLTN theo QĐ số 313/QĐ-HVCSPT Khoa TCTT Giảng đường 302, 303, 306, 307  
10h00 Làm việc với GS Dan Gordan, Đại học Washington PGĐ, Khoa QLĐT, ông Tăng, P.KHHT, đ/c Thùy Nhung PGĐ
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Tọa đàm khoa học chủ đề: "Optimal growth strategy under dynamic threshold" Khách mời, Ban Giám đốc, Toàn thể cán bộ giảng viên không có ca coi thi Ban Giám đốc Hội trường 702  
16h30 Họp chuẩn bị đón đoàn KDI Giám đốc, các đ/c: Thọ, Tú, Vinh, Bình, Thành, Hoài, Hoàng Tuấn, Hiếu, Minh Hạnh, Tuấn Sơn, Hoàng Mai Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 14/6/2017)
7h00 - 17h30 Bảo vệ KLTN khoa Đầu tư Hội đồng bảo vệ KLTN theo QĐ số 313/QĐ-HVCSPT Khoa Đầu tư Giảng đường 306, 402  
7h00 - 17h30 Bảo vệ KLTN khoa QTDN Hội đồng bảo vệ KLTN theo QĐ số 313/QĐ-HVCSPT Khoa QTDN Giảng đường 406, 702  
8h00 -
17h00
Hội thảo quốc tế Cơ chế giải quyết kiến nghị trong đấu thầu tại Việt Nam Giám đốc, ông Tăng, khoa Đấu thầu, và các cá nhân có tên trong danh sách Thứ trưởng
Bộ KH và ĐT
Ks Pan Pacific,
Số 1, đường Thanh niên
 
Thứ Năm (ngày 15/6/2017)
7h00-
11h30
Bảo vệ KLTN khoa Chính sách công Hội đồng bảo vệ KLTN theo QĐ số 313/QĐ-HVCSPT Khoa Chính sách công Giảng đường 401, 402  
7h00 - 17h30 Bảo vệ KLTN khoa KHPT Hội đồng bảo vệ KLTN theo QĐ số 313/QĐ-HVCSPT Khoa KHPT Giảng đường 305, 306, 307  
14h30 Làm việc với WB và KDI  Ban Giám đốc, các đ/c: Thọ, Tăng, Tú, Bình, Vinh, Thế Hùng, Phúc Hạnh, Thu, Thành, Hoàng Tuấn, Hoài, Hoàng Mai, Hiếu, Minh Hạnh, Tuấn Sơn, Dũng, Quang Nghĩa, Thái Sơn  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 16/6/2017)
8h00 - 10h30 Đưa đoàn KDI đi thực địa Các đ/c: Tú, Sơn, Minh Hạnh      
11h00 -
12h00 
Tổng kết đoàn KDI tại WB Giám đốc, các đ/c: Tú, Hoài, Tuấn Sơn, Minh Hạnh   Trụ sở WB  
Thứ Bảy (ngày 17/6/2017) 
Chủ Nhật (ngày 18/6/2017) 
8h30 Nhập học cho Học viện cao học khóa 3 Các đ/c có tên trong Quyết định Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702