LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 13/01 đến hết ngày 19/01/2020
 | Lượt xem: 1401

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 13/01/2020)
8h30 Họp Giao ban Ban Giám đốc  Ban Giám đốc, Trưởng phòng TC - HC Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
9h30 Họp bàn dịch vụ ăn uống tại Nam An Khánh Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: TC - HC, KHTC, TTHTĐT, Bộ phận ĐHDA Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
15h00 Lấy phiếu tín nhiệm nhân sự dự kiến bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo Chuyên viên Trung tâm HTĐT, Phòng TC-HC Trưởng phòng TC-HC
Lê Hồng Quân
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
Thứ Ba (ngày 14/01/2020)
9h00 Lấy phiếu tín nhiệm nhân sự dự kiến bổ nhiệm Trưởng khoa Luật Kinh tế  Cán bộ, giảng viên khoa Luật Kinh tế, Phòng TC-HC Trưởng phòng TC-HC
Lê Hồng Quân
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
14h00 Lấy phiếu tín nhiệm nhân sự dự kiến bổ nhiệm Trưởng khoa Kinh tế  Cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế, Phòng TC-HC Trưởng phòng TC-HC
Lê Hồng Quân
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
Thứ Tư (ngày 15/01/2020) 
9h00 Lấy phiếu tín nhiệm nhân sự dự kiến bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Chính sách công Cán bộ, giảng viên khoa Chính sách công, Phòng TC-HC Trưởng phòng TC-HC
Lê Hồng Quân
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
14h00 Nói chuyện chuyên đề về thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 7 khoa QTKD Lãnh đạo, giảng viên và sinh viên QTKD7 Trưởng khoa QTDN
TS. Vũ Thị Minh Luận 
Phòng 203, D25  
Thứ Năm (ngày 16/01/2020)
9h00 Sinh hoạt Chi bộ 3 xét chuyển đảng chính thức cho đ/c Mai Thị Hoa và Nguyễn Văn Tuấn Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư CB3
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
10h30 Gặp mặt cán bộ hưu trí  nhân dịp Xuân về Ban Giám đốc, các đ/c: Minh Vân, Quân; cán bộ hưu trí Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
13h30 Nghiệm thu Đề tài NCKH: APD/2019/B02 Thành viên HĐ, cán bộ giảng viên quan tâm  Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Phòng họp tầng 2, An Khánh Chuyển sang 13h30, Thứ hai ngày 20/01/2020
14h00 Họp Chi bộ 2 xét chuyển đảng chính thức cho đ/c Trần Thị Thanh Minh Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư CB2
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
15h00 Làm việc với Bộ môn Ngoại ngữ về công tác giảng dạy tiếng Anh tại Học viện  Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng QLĐT, Bộ môn Ngoại ngữ Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
Thứ Sáu (ngày 17/01/2020)
8h30 Nghiệm thu Đề tài NCKH: APD/2019/C12 Thành viên HĐ, cán bộ giảng viên quan tâm  Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
8h30 Nghiệm thu Đề tài NCKH : APD/2019/C01
APD/2019/C11
Thành viên HĐ, cán bộ giảng viên quan tâm  Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 3, An Khánh  
Thứ Bảy (ngày 18/01/2020)
Chủ Nhật (ngày 19/01/2020)