LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 13/3 đến hết ngày 19/3/2017
 | Lượt xem: 1136

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 13/3/2017 đến 19/3/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 13/3/2017)
15h30 Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện đối với ông Trần Trọng Nguyên Đại diện Đảng ủy cơ quan Bộ KH&ĐT, Vụ TCCB; Trưởng phó các đơn vị, toàn thể cán bộ giảng viên và nhân viên (trừ giảng viên có giờ giảng) Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
Thứ Ba (ngày 14/3/2017)
15h00 Triển khai công tác CVHT khóa 4 Phòng QLĐT, trưởng Bộ môn GDTC, Trưởng phòng CT & CTSV, tất cả cố vấn học tập Khoá 4, Trợ lý các khoa quản lý sinh viên khoá 4 TS. Nguyễn Thế Hùng P.505  
Thứ Tư (ngày 15/3/2017)
13h30 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Ban Giám đốc, các đ/c Đảng ủy viên Bí thư
Đào Văn Hùng
P.505  
14h30 Họp Ban lương Học viện Ban Giám đốc, các đ/c: Minh Vân, Quân, Tiến Hùng, Hòa, Thúy Vân, Công Thành Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h00 Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 khoa Đấu thầu Khách mời: Giám đốc Đào Văn Hùng, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, TT TTKT, CTSV; Toàn thể giảng viên khoa Đấu thầu; sinh viên khoa Đấu thầu, giảng viên thỉnh giàng, giảng viên quan tâm
Trưởng khoa
 Đấu thầu
TS. Nguyễn Thế Vinh
Hội trường 702  
Thứ Năm (ngày 16/3/2017)
7h30 Giám đốc dự Hội thảo "Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam và vai trò của Chính phủ kiến tạo trong hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh"   Đại học Kinh tế
 quốc dân
Hội trường A,
 Đại học Kinh tế Quốc dân
 
8h00 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy khối các cơ quan TW Các đ/c Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT Đảng ủy, các đ/c Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
9h00 Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 khoa Đầu tư Khách mời: Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị; Toàn thể giảng viên và sinh viên khoa Đầu tư, giảng viên quan tâm
Phó Trưởng khoa
 phụ trách
TS. Nguyễn Thanh Bình
Hội trường 702  
13h30 Nói chuyện chuyên đề "Kỹ năng mềm, quyền năng mềm đối với sinh viên: Lợi thế cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập và giao lưu cùng TS. Phan Quốc Việt" Trợ lý và CVHT các khoa QLSV, cán bộ, giảng viên quan tâm, sinh viên được cử tham dự Ông Tiến Hùng,
Trường phòng CT&CTSV
Hội trường tầng 8 Mỗi lớp cử ít nhất 20 sv tham dự. Trợ lý các khoa thông báo cho sinh viên biết và tham dự
Thứ Sáu (ngày 17/3/2017)
9h00 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 1 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
Đ/c Tiến Hùng
P.505 Đề nghị các đ/c có mặt đùng giờ
14h00 Họp trao đổi về sử dụng phần mềm QLĐT Phòng QLĐT; đại diện các đơn vị: CTSV, KHTC, TTKT, các khoa/bộ môn; chuyên gia phần mềm CMC TS. Nguyễn Thế Hùng P.505  
Thứ Bảy (ngày 18/3/2017) 
15h00 Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 khoa Quản trị doanh  nghiệp  Khách mời: Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị; Toàn thể giảng viên và sinh viên khoa QTDN, các cán bộ giảng viên quan tâm  Trưởng khoa
TS. Vũ Thị Minh Luận
Hội trường 702  
Chủ Nhật (ngày 19/3/2017)