LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 13/5 đến hết ngày 19/5/2019
 | Lượt xem: 1848

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 13/5/2019 đến 19/5/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 13/5/2019)
8h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 4/2019 Thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
15h30 Họp Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề  Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư CB3
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Nói chuyện chuyên đề: "Phòng chống một số bệnh hiện đại và chăm sóc sức khỏe sinh sản" Toàn thể công đoàn viên Học viện  Công đoàn Học viện Hội trường 702  
Thứ Ba (ngày 14/5/2019)
Thứ Tư (ngày 15/5/2019)
10h00 Làm việc với Đại sứ quán Pháp Giám đốc Học viện, PGĐ Giang Thanh Tùng, đ/c  Hoàng Tuấn, P.QLKH&HT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00  Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sỹ  Các thành viên HĐ Chủ tịch  HĐ
Giám đốc
 Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 16/5/2019)
8h30 Thảo luận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Ban Giám đốc, Lãnh đạo các khoa chuyên ngành, phòng QLĐT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
10h00 Họp Chi bộ 2 và sinh hoạt chuyên đề  Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Phó Bí thư CB2
Lê Công Thành
P.803  
14h00 Họp Chi bộ 1 và sinh hoạt chuyên đề  Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư CB1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 17/5/2019)
Thứ Bảy (ngày 18/5/2019)
Chủ Nhật (ngày 19/5/2019)
8h30 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Thành viên Hội đồng  Chủ tịch HĐ
PGS,TS. Phạm Quý Thọ
P.505  
Lịch thi hết học phần học kỳ II bắt đầu từ 13/5 đến hết ngày 15/6/2019. Đề nghị cán bộ coi thi có trong danh sách thực hiện nghiêm túc.