LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 13/8 đến hết ngày 19/8/2018
 | Lượt xem: 2467

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 13/8/2018 đến 19/8/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 13/8/2018)
7h00-17h00 Tổ chức nhập học đối với sinh viên khóa 9, trúng tuyển năm 20118 Ban Tổ chức nhập học và các cán bộ, giảng viên được phân công  Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Khu vực tầng 2 và tầng 3 Buổi chiều bắt đầu từ 13h00
Thứ Ba (ngày 14/8/2018)
8h00 Khai giảng Tuần sinh hoạt chính trị đầu khoa đối với khóa 9 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, QLĐT, CTSV, TTKT, và Lãnh đạo các khoa chuyên ngành, các cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
Các lớp buổi sáng theo lịch học  
14h00 Khai giảng Tuần sinh hoạt chính trị đầu khoa đối với khóa 9 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, QLĐT, CTSV, TTKT, và Lãnh đạo các khoa chuyên ngành, các cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
Các lớp buổi chiều theo lịch học  
Thứ Tư (ngày 15/8/2018)
Thứ Năm (ngày 16/8/2018)
8h00 Hội thảo Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động CMCN 4.0 do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương tổ chức Giám đốc, các đ/c: Hoàng Tuấn, Thế Đông, Yến, Phương    Hội trường tầng 1, Nhà D, Viện NCQLKTTW, 68 Phan Đình Phùng  
Thứ Sáu (ngày 17/8/2018)
9h00 Họp nhóm Đề án mở mã ngành Luật Kinh tế Phó Giám đốc Thanh Tùng, Bộ môn Luật Kinh tế, các đ/c: Nguyễn Đông, Trụ, Quỳnh Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 18/8/2018)
Chủ Nhật (ngày 19/8/2018)