LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 14/5 đến hết ngày 22/5/2018
 | Lượt xem: 2123

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 14/5/2018 đến 20/5/2018
Trực BGĐ:Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 14/5/2018)
14h00 Họp Đảng ủy Học viện Các đ/c Đảng ủy viên  Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 15/5/2018)
8h00 Giám đốc dự Hội thảo triển vọng kinh tế Việt Nam    Tạp chí nhà Đầu tư Khách sạn Media Ballroom, Tầng 1, 44 Lý Thường Kiệt  
8h30 Họp Hội đồng xét TNTT tháng 4/2018 Thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Tư (ngày 16/5/2018)
8h00-9h00 Họp Đảng bộ Học viện Toàn thể các đ/c Đảng viên của Học viện  Bí thư Đảng bộ
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
9h00-11h30 Nói chuyện chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  Toàn thể các đ/c Đảng viên, toàn thể cán bộ, giảng viên không có giờ giảng Diễn giả
Đ/c Trần Hồng Hà
Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TW
Hội trường 702   
Thứ Năm (ngày 17/5/2018)
Thứ Sáu (ngày 18/5/2018)
10h00 Sinh hoạt Chi bộ 3: Lễ kết nạp Đảng viên Khách mời: Đại diện Đảng ủy, đại diện Chi bộ 1, Chi bộ 2, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3; quần chúng Phạm Thị Diệu Linh Bí thư CB3
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Hội  nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Vụ trưởng, Vụ phó và tương đương giai đoạn 2016-2021,giai đoạn 2021-2016 (rà soát năm 2018) Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên là viên chức và HĐLĐ Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
16h00 Họp Đảng ủy, BGĐ về công tác quy hoạch cán bộ  BGĐ, các đ/c Đảng ủy viên Bí thư
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 19/5/2018)
Chủ Nhật (ngày 20/5//2018)