LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 15/4 đến hết ngày 21/4/2019
 | Lượt xem: 1870

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/4/2019 đến 21/4/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên đi học Cao cấp lý luận chính trị đến hết 26/4/2019.
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 15/4/2019): Nghỉ bù lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch 
Thứ Ba (ngày 16/4/2019)
Thứ Tư (ngày 17/4/2019)
8h30 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc (Về rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019 các giai đoạn 2016-2021 và 2021 - 2026)  Ban Giám đốc, Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.501  
10h00 Họp triển khai kế hoạch đưa sinh viên khóa 7, 8 thăm quan trụ sở mới của Học viện tại Nam An Khánh Giám đốc, Phó Giám đốc Tùng, đ/c: Công Thành; Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, CTSV, QLĐT, KHTC, TT Dịch vụ và HTĐT; Trợ lý các khoa/viện quản lý sinh viên; đ/c Vũ Thị Tâm - CSC Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.803  
Thứ Năm (ngày 18/4/2019)
Thứ Sáu (ngày 19/4/2019)
Thứ Bảy (ngày 20/4/2019)
14h00 Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ  Thành viên Hội đồng theo QĐ Chủ tịch HĐ P.504  
Chủ Nhật (ngày 21/4/2019)