LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 15/5 đến hết ngày 21/5/2017
 | Lượt xem: 1422

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/5/2017 đến 21/5/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 15/5/2017)
Thứ Ba (ngày 16/5/2017)
Thứ Tư (ngày 17/5/2017)
10h00 Làm việc với trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên về phối hợp đào tạo Thạc sĩ Chính sách công Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng: QLĐT, KHHT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Họp Ban cơ sở vật chất và Ban thư ký hội đồng tuyển sinh Thạc sĩ năm 2017 Các thành viên HĐ theo QĐ  TS. Nguyễn Thế Hùng P.505  
Thứ Năm (Ngày 18/5/2017)
10h30 Họp Hội đồng thi khảo sát chuẩn đầu ra tiếng Anh khóa 5 lần 1 Ban Giám đốc; Lãnh đạo các khoa chuyên ngành; thành viên Hội đồng theo QĐ số 240/QĐ-HVCSPT; Lãnh đạo: Phòng QLĐT, Khoa Ngoại ngữ, Phòng CTSV Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 19/5/2017)
8h30 Hội nghị Tọa đàm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư" Các đ/c: Minh Vân, Hòa Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
9h00 Hop HĐTS Thạc sĩ năm 2017 Thành viên HĐ, phòng QLĐT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Đảng ủy viên và Ban Giám đốc,  Bí thư
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 20/5/2017) 
8h30 Phổ biến Quy chế tuyển sinh, tập trung thí sinh  Thành viên HĐTS, Các Ban tuyển sinh, Công an PA83 Chủ tịch HĐ P.505 và các giảng đường tầng 4  
11h30 Chuẩn bị đề thi Ban Đề thi, CA PA83 Trưởng ban Đề thi

 

P.505 và các giảng đường tầng 4

 
13h00 Tổ thức thi môn Kinh tế học Thành viên HĐ, các Ban, PA83 Chủ tịch HĐ P.505 và các giảng đường tầng 4  
Chủ Nhật (ngày 21/5/2017) 
5h30 Chuẩn bị đề thi Ban Đề thi, CA PA83 Trưởng ban Đề thi P.505 và các giảng đường tầng 4  
7h00 Tổ chức môn Chính sách công/ Lý thuyết Tài chính tiền tệ  Thành viên HĐ, các Ban, PA83 Chủ tịch HĐ P.505 và các giảng đường tầng 4  
11h30 Chuẩn bị đề thi Ban Đề thi, CA PA83 Trưởng ban Đề thi P.505 và các giảng đường tầng 4  
13h00 Tổ chức thi môn Tiếng Anh Thành viên HĐ, các Ban, PA83 Chủ tịch HĐ P.505 và các giảng đường tầng 4